2022-11-23 09:28Pressmeddelande

Lever arbetsgivarna upp till medarbetarnas efterfrågan?

En bild på Origo Groups pulsundersökning. Foto: Matilda Hedblom

Som en del i att reformera arbetsmarknaden röstade riksdagen tidigare i år igenom förslaget om ett omställningsstudiestöd. I och med införandet av stödet genomförde Origo Group en undersökning bland den svenska allmänheten för att ta reda på medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation. Undersökningen visar att 8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens, byta karriär eller arbetsgivare. Siffrorna hintar om att det är dags för många arbetsgivare att ställa om.

Det offentliga omställningsstudiestödet (OSS) är ett generöst lån och bidrag motsvarande 80 procent av inkomsten. Stödet som erbjuds av CSN ska göra det enklare för personer med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning, i syfte att stärka privatpersoners framtida ställning på arbetsmarknaden. Förslaget röstades igenom av riksdagen i juni 2022 och kunde sökas från och med oktober 2022 för studier med start i januari 2023. Enligt Sveriges Radio Ekot är det redan över 18 000 svenskar som har ansökt, vilket är betydligt fler än de räknar med att stödet kommer räcka till.

I samband med att det var möjligt att ansöka om stödet passade insikts- och undersökningsföretaget Origo Group på att undersöka svenskarnas vilja till karriäromställning och vidareutveckling. Förutom de klassiska medarbetarundersökningar och pulsmätningar som företaget genomför för sina befintliga kunder, ville Origo Group ta reda på hur den svenska allmänheten i stort upplever sin arbetssituation.

Hur mår de svenska medarbetarna på sina arbetsplatser och lever deras arbetsgivare upp till behoven?

Undersökningen resulterade i en rad utmärkande siffror. Rapporten visar att 8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens och byta karriär eller arbetsgivare men att 7 av 10 av dessa upplever att det finns hinder för karriärsutveckling på arbetsplatsen.

20 procent har svarat att de vill byta arbetsgivare. De främsta anledningarna till att de vill byta arbetsgivare är missnöje med lön, hög stressnivå och dålig utvecklingspotential - något som inte är helt oväntat med tanke på den ekonomiska situationen och den stora vågen av medarbetare som rörde sig i början av året.

—  Det är inte helt lätt att bara byta karriär då det finns en del hinder på vägen, ett vanligt hinder är ekonomin. Att ha råd att läsa ett nytt ämne eller ta tid från annat för att sätta sin karriär i första prioritet. En stor andel vet inte heller vad de vill göra i stället, bara att de vill ändra sin arbetssituation, säger Anneli Malaguti, expert på medarbetarupplevelse på Origo Group.

Undersökningen genomfördes via O-bussen, en syndikerad och nationellt representativ tjänst som tillhandahålls av insikts- och undersökningsföretaget Origo Group. Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18–84 år i Sverige och totalt har 2534 nationellt representativa svar samlats varav 1513 respondenter som förvärvsarbetar 40% eller mer har gått vidare i undersökningen.

—  Möjligheten till omställningsstöd och de intressanta siffrorna i denna rapport tyder på att behovet att utvecklas är stort bland medarbetare. Det ställer krav på arbetsgivare att ha en löpande dialog med medarbetare och fånga den här typen av behov för att inte tappa kompetens, tillägger Anneli Malaguti.

Datainsamlingen är genomförd under perioden 23 september - 3 oktober 2022

Källor:

Resultatrapport från undersökningen. 

https://www.omstallningsfonden.se/privatperson/karriar-och-studier/studiestod/omstallningsstudiestod/

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.