2022-09-12 13:45Nyheter

63% av svenskarna går i tankar om en stor livsstilsförändring – vi vill bli hälsosammare, byta jobb och flytta

Insikts- och undersökningsföretaget Origo Group har tagit reda på svenskarnas funderingar kring personliga förändringar inför hösten 2022. Undersökningen visar att hela 63% har funderat på en stor förändring i sitt liv. Högst upp på listan kommer hälsofrämjande åtgärder såsom kost, träning och sömn. Mest förändringsbenägna är den yngre populationen och ensamstående individer med barn.

Semestermånaderna fungerar kanske inte bara som en återhämtningsperiod utan även som en tid för reflektion? Detta antyder siffrorna från Origo Groups senaste undersökning på svenskarnas personliga förändringsbenägenhet. Hela 63% av den svenska befolkningen har funderat på en stor förändring i sitt liv denna sommar. De som verkar mest förändringsbenägna är den yngre populationen där fler än 8 av 10 (85%) har funderat på en stor livsförändring. Detsamma gäller ensamstående individer med barn under 18 år i hushållet (83%).

Den förändring som den största andel svenskar (36%) funderat på är att förbättra hälsan med exempelvis träning, sömn och kost. Tittar man på olika demografier i Sverige så är det nästan hälften av befolkningen mellan 18-34 år som funderat på detta.

På andra plats ligger funderingen på att byta jobb, där 21% av den svenska befolkningen funderat på det varav 4 av 10 i åldern 18-34 år. Detsamma gäller ensamstående med barn under 18 år i hushållet.

En annan siffra som sticker ut är att cirka 1 av 10 i den svenska befolkningen funderar på att flytta utomlands (9%) eller flytta till en annan stad i Sverige (12%).

Undersökningen genomfördes via O-bussen, en syndikerad och nationellt representativ tjänst som tillhandahålls av insikts- och undersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 23 -30 augusti 2022 har sammanlagt 1006 digitala intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldrarna 18-84 år i Sverige.  


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Louise Malcolm
Affärsutvecklare
Louise Malcolm