2022-09-26 07:18Pressmeddelande

Inflationen – så här tror sig svenskarna konsumera i höst

För att undersöka inflationens påverkan på de svenska konsumenternas köpbeteende har insikts- och undersökningsföretaget Origo Group genomfört en trendspaning på hur svenskarna tror sig spendera sina pengar de kommande tre månaderna. Undersökningens enda vinnare är secondhandkategorin där befolkningen tror sig spendera mer. Kategorierna nöjesresor, restauranger, heminredning och biobesök, visar mest nedgång. Däremot vill en större andel svenskar behålla sina streamingtjänster.

Den rådande situationen där inflationen sprider sig alltmer i ekonomin innebär att en stor andel av befolkningen planerar att hålla igen på sina utgifter. I Origo Groups senaste konsumentundersökning tillfrågas den svenska allmänheten hur de planerar att spendera sina pengar de närmaste tre månaderna. Undersökningen visar att svenskarna tror sig spendera mindre i nästan alla undersökta kategorier - där nöjen, skönhet och hälsa, möbler och husgeråd, motorfordon, vitvaror och hemelektronik samt alkohol och nikotin uppvisar negativa tal. Det går att konstatera att det endast finns en vinnare – marknaden för begagnade varor.

Svenskarna har fått upp ögonen för secondhand och loppis. Det är den enda kategorin som visar en positiv nettoandel* (9) i undersökningen, vilket talar för att en stor andel av befolkningen tror sig spendera mer på denna kategori. De mest köpbenägna målgrupperna på marknaden för begagnade varor är barnfamiljer och 18-34 åringar, där cirka 35% tror sig spendera mer inom de närmsta tre månaderna, samtidigt som endast cirka 15% tror sig spendera mindre. I dessa målgrupper har en större andel ett redan etablerat köpbeteende inom secondhand, än befolkningen i stort.

— Intressanta siffror. Det ska bli spännande att se om det står sig och hur företagen kommer att agera under höstens shoppingdagar. Green Friday kanske blir det nya svarta, säger Roland Gustavsson, VD på Origo Group

När det kommer till nöjen verkar stockholmarna minst benägna att dra ner på sina utgifter. Cirka 4 av 10 tror sig spendera mindre på nöjesresor jämfört med cirka 7 av 10 hos befolkningen i norra mellansverige. Detsamma gäller biobesöken där endast 34% av huvudstadsborna tror sig hålla igen, jämfört med 42% av den totala svenska befolkningen. 

Streamingtjänsterna, exempelvis Netflix och HBO, är ingenting vi svenskar vill dra ner på i lika stor utsträckning som vi tror oss hålla igen på de andra undersökta kategorierna. Men trots en andraplats, pekar siffrorna nedåt.

Även om nettoandelen på nästan samtliga kategorier uppvisar negativa tal tror majoriteten av befolkningen att de inte kommer förändra sitt köpbeteende till det mindre under de kommande månaderna. 

Fråga: Tror du att du kommer att spendera mer, mindre eller ungefär lika mycket nu som på...?

Bas: De som spenderar pengar på respektive kategori. 

*Nettoandel är uträknat genom att subtrahera andel som angett att de tror att de kommer spendera mindre från andel som tror att de kommer spendera mer.

Undersökningen genomfördes via O-bussen, en syndikerad och nationellt representativ tjänst som tillhandahålls av insikts- och undersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 23-30 augusti 2022 har sammanlagt 1006 digitala intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldrarna 18-84 år i Sverige. 


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Louise Malcolm
Affärsutvecklare
Louise Malcolm