2012-01-13 16:39Pressmeddelande

Våra nordiska grannar är ”lyckligare” än oss svenskar

I 2011-års ”The End of Year Poll” framkommer det att såväl finländare, islänningar som danskar är lyckligare än svenskar.  När 500 slumpmässigt utvalda svenskar fick frågan ”-känner du dig lycklig, olycklig eller varken eller när det gäller din livssituation?” så svarade 58 procent att de var lyckliga medan 4 procent svarade att de var olyckliga, vilket ger ett nettovärde på lycka på 54 (Net Happiness). Finland, Island och Danmark uppvisar högre Net Happiness; 70, 66 respektive 64. Högst Net Happiness i Europa har Holland med 77.

I ett globalt perspektiv uppvisar Fiji och Nigeria högst Net Happiness, 85 respektive 84. Dessa länder ligger även bland de länder med högst förväntningar om ekonomisk utveckling (Net Hope on Economy). Afrika är den geografiska region som uppvisar högst Net Happiness, 66 medan Arabländerna ligger lägst på 20. Västeuropa hamnar på 50 och Nordamerika så lågt som 31.

I den bakomliggande rapporten ”Global Barometer of Happiness for 2012” förs ett resonemang om vad som skapar lycka – t ex om ekonomisk situation (BNP per capita), tro och religion eller kultur påverkar lycka. En slutsats som dras är att individers relativa status i sin grupp/omgivning är en faktor som har hög inverkan på upplevelsen av egen lycka eller olycka.

I undersökningen, som genomförts av WIN-GIA sedan 1977, deltar 58 länder runt om i världen. Totalt ingår 52 913 svarande. CMA Research ingår som den svenska partnern i WIN-GAI.

För mer information och beställning av rapporten ”Global Barometer of Happiness for 2012”, kontakta Johan Lilliecreutz, CMA Research AB, www.cmaresearch.se, + 46 708-919300.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes