2009-04-08 11:33Pressmeddelande

Vändning i bankernas utlåning

Fler bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2008. Det är en vändning i en neråtgående trend som hållit i sig sedan sommaren 2007. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som CMA genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

Osäkert om framtida utlåning
Totalt sett pekar undersökningen på att utlåningsvolymerna har stabiliserats på en oförändrad nivå, det är lika många bankkontor som anger en ökning som en minskning. Ett av fyra bankkontor uppger en ökning och lika många anger en minskning. Det är en förbättring jämfört med förra årets sista kvartal då 38 procent uppgav att utlåningsvolymerna minskade. Generellt sett har det blivit något svårare för nya företagskunder att få lån jämfört med bankkontorens befintliga företagskunder.
Fler är också optimistiska om utlåningen under det kommande kvartalet, var tredje kontor tror nu på en ökning jämfört med 13 procent i december månads mätning.
Osäkerheten är dock fortfarande stor, det är lika många som tror på ökande volymer som minskande volymer på ett års sikt.
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Mindre negativa om konjunkturutvecklingen
Bankkontoren är fortsatt pessimistiska beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Över hälften tror på en svagare konjunktur. Det är ändå färre jämfört med december-mätningen då åtta av tio trodde på en försvagning.

Utlåningen till hushåll ökar
Fyra av tio bankkontor uppger att utlåningen till hushåll ökade under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2008. Man är också mer optimistiska om den kommande utlåningen till hushåll jämfört med utlåningen till företag. Hälften av bankkontoren tror att utlåningen till hushåll ökar under det kommande kvartalet

Skärpta villkor
Undersökningen visar också att bankerna blir mer försiktiga i sin kreditgivning. Ungefär vart fjärde bankkontor uppger att villkoren skärpts jämfört med förra årets sista kvartal.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 11 -20 mars 2009.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Pressklipp:

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\04\03\331780&sectionid=Ettan


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes