2008-10-06 13:55Pressmeddelande

Tryckt information om Linköpings kommun - så här tycker Linköpingsborna

CMA har på uppdrag av Linköpings kommun undersökt hur kommunal information når invånarna på olika vägar. Hur kommuniceras informationen på bästa sätt, var frågan som den utredning som nu presenteras, hade att besvara.

Undersökningen är ett led i Linköpings kommuns strävan att förbättra, effektivisera och öka kontakten mellan medborgare, förtroendevalda och de som utför kommunens service.

Undersökningen visar att det är via dagstidningar och kommunens egen hemsida som en stor del av informationen fortfarande förmedlas. Kommunens hushållstidning, Dialog, håller ställningarna jämfört med tidigare, medan broschyrer har tappat i betydelse. Kommunens växel är fortfarande ett intressant alternativ för att få information. Gratistidningarnas genomslag finns också med i undersökningen, som trots ett visst bortfall, gör anspråk på att ge en ganska rättvisande bild av hur invånarna skaffar sig information om Linköpings kommun.

- Det är glädjande att se hur väl undersökningens resultat stödjer det arbete som nu pågår med att utveckla kommunens hemsida, men också att via kommunens växel underlätta kontakt, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (m).

Läs rapporten:http://www.linkoping.se/NR/rdonlyres/A854DCA5-29A1-4109-8F67-76AD9AA73183/0/information.pdf


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes