2020-07-09 06:00Pressmeddelande

Tre av fyra har ändrat sina resvanor med kollektivtrafiken till följd av covid-19

null

Kollektivtrafiken har i allra högsta grad påverkats av den pågående spridningen av coronaviruset. Av de som reser regelbundet i kollektivtrafiken uppger nu endast 24 procent att de reser med kollektivtrafik som tidigare. 37procent svarar att de helt avstår från resor med kollektivtrafik och 21 procent avstår från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken.

På grund av covid-19 är det många som har ändrat sina resvanor. Av de som brukar åka kollektivt uppger nu 47 procent att de använder personbil i större utsträckning än tidigare. 32 procent svarar att de utför sina ärenden på andra sätt, exempelvis digitalt eller på distans, 18 procent svarar att de cyklar i större utsträckning och en nästan lika hög andel svarar att de går i större utsträckning. Nära en tredjedel ställer in sina resor i den mån det går.

Det pratas mycket om vikten av social och fysisk distansering för att minska virusspridningen – något som kan vara svårt att efterfölja i begränsade utrymmen så som på bussar eller andra fordon. 21 procent av de som vanligtvis reser kollektivt uppger att de är mycket oroliga för att bli smittade under resor med kollektivtrafiken och 36 procent är något oroliga. Andelen som är mycket oroliga tenderar att öka med stigande ålder och är högst inom åldersintervallet 65-85 år.

Om undersökningen

Resultaten är hämtade från Kollektivtrafikbarometern som Origo Group genomför på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen. Undersökningen syftar till att löpande följa utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel samt medborgarnas nöjdhet med kollektivtrafiken i sin region. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten inom åldersspannet 15-85 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. Resultaten som presenteras ovan är hämtade från frågor om coronavirusets inverkan på ens resvanor. Dessa frågor började i mätningen ställas från den 23 mars och resultaten ovan baseras på svar från nära 16 000 respondenter som samlats in till och med den 30 juni.

Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes