2012-09-26 09:51Pressmeddelande

Ta tempen på ledarskapet – ett viktigt steg för att bli en mer attraktiv arbetsgivare

Tillgången på attraktiv arbetskraft minskar samtidigt som yngre medarbetare kräver allt mer av sin chef. CMA Researchs medarbetarundersökningar visar att den närmaste chefens ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn för framgång, såväl när en organisation ska attrahera nya medarbetare som för att behålla sina nuvarande. Det gäller att identifiera de kritiska ledaregenskaperna.

Kraven på arbetsgivarna ökar, arbetskraften minskar
Tillgången på attraktiv arbetskraft minskar. Det fattas ekonomer, personalvetare, tandläkare, ingenjörer och många andra. Var sjätte rekrytering misslyckas enligt organisationen Svenskt Näringsliv, man hittar helt enkelt ingen att anställa. Employer Branding – konsten att vårda sitt varumärke som arbetsgivare – är därför här för att stanna. Viktigast för att attrahera nya medarbetare är interna karriärvägar, en inspirerande chef som ger ständig återkoppling och arbetsgivarens värderingar. Samma höga krav ställs på arbetsgivaren av existerande medarbetare. Uppfylls inte kraven drar de vidare.

Ledarskapet viktigast för motivation och engagemang
Ledarskapet är den enskilt viktigaste faktorn för att få attraktiva medarbetare att stanna kvar, visar CMA:s medarbetarundersökningar. Ledarskapet påverkar alla aspekter på jobbet; hur man ser på sitt jobb, sina utvecklingsmöjligheter, ledningen och inte minst motivationen.

Motivationen är hela 28 enheter lägre (skala 1-100) för medarbetare som är missnöjda med sin chef jämfört med dem som är nöjda. Blir ledarskapet bättre ökar de attraktiva medarbetarnas benägenhet att stanna kvar och organisationen slipper rekrytera. Det spar kostnader och energi och ökar effektiviteten.

 I CMA:s Sverigeövergripande medarbetarundersökning ser vi att

  • hela 25 % ser mycket negativt på sin närmaste chef
  • 41 % tycker att ledarskapet är oinspirerande
  • bara 40 % anser att de får återkoppling av chefen tillräckligt ofta

Därför måste ledarskapet ständigt utvecklas.

Unikt ledarskap krävs
Men alla organisationer kräver sitt eget, unika ledarskap. För att behålla de bästa måste man förbättra just det som gör att medarbetarna stannar kvar i en enskild organisation. Vad detta är visar en väl genomförd medarbetarundersökning.

Undersökning av ledaregenskaper ger arbetsgivaren chans till ökad attraktionskraft
Med väl genomförda medarbetarundersökningar, såväl av nuvarande medarbetare som av potentiella, kan man identifiera de unika ledaregenskaper som är kritiska för en enskild organisation. Genom att utveckla kritiska ledaregenskaper kan en organisation lättare behålla attraktiva medarbetare och attrahera nya.

Fakta om undersökningen

Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur medarbetarna i Sverige upplever sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Undersökningen består av 50 validerade frågeställningar. 1 000 yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 50 anställda tillfrågades under sommaren 2012 genom CMA Researchs webbpanel.

För mer information om undersökningen – kontakta: Anna Bergman, anna.bergman@cmaresearch.se, 0709-62 81 81

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes