2020-03-06 10:50Pressmeddelande

Sverige i botten när det gäller uppfattning om jämställda löner

null

Resultaten från WIN World Survey (WWS), som genomförts med nästan 30 000 personer från 40 olika länder, visar att Sverige har mycket kvar att göra innan landet upplevs som jämställt.

Sju av tio svenskar (72 procent) upplever att mannen tjänar mer än kvinnan för samma utförda arbete. Ett resultat som gör att Sverige hamnar i botten bland länder i världen gällande uppfattad jämställdhet i lön mellan könen. Motsvarande siffra globalt ligger på 50 procent, det vill säga 22 procentenheter lägre än det svenska resultatet.

Endast 16 procent av svenskarna menar att både män och kvinnor tjänar lika mycket för samma utförda jobb. Länderna som upplever lönen mest jämställd oavsett kön är Vietnam och Filippinerna (72 respektive 71 procent).

Men det är inte bara lönen som upplevs som ojämställd i Sverige utan även den generella jämställdheten på exempelvis arbetsplatser och inom politiken. Här är det främst kvinnorna som i lägre grad tycker att jämlikhet uppnåtts. På arbetsplatsen menar 72 procent av männen att det är jämställt - jämfört med kvinnornas 52 procent, och inom politiken tycker 72 procent av männen att det är jämställt medan kvinnornas resultat ligger på betydligt lägre 48 procent.

Om undersökningen

Win World Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. Origo Group har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 500 svar från svenskar under december 2019. Undersökningen har genomförts i 39 av världens länder med 500-1 000 svar per land. Totalt har 29 274 personer deltagit i undersökningen.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes