2019-03-21 09:35Pressmeddelande

Svensken lika lycklig som den genomsnittlige europén

null

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att i både Sverige och övriga världen har lyckonivån minskat jämfört med år 2016.

Nära sex av tio (57 procent) svenskar känner sig personligen lyckliga med sin livssituation, drygt tre av tio (33 procent) är varken lyckliga eller olyckliga medan 8 procent är olyckliga. Detta ger ett nettovärde (andel lyckliga minus andel olyckliga) som uppgår till 48 procent, vilket är ett resultat på samma nivå som i övriga Europa. Nettovärdet totalt i världen är något högre, 52 procent. Lyckonivån i Sverige har gått ner från 54 till 48 procent mellan år 2016 och 2018. Även i övriga världen har andelen lyckliga minskat, från 57 till 52 procent.

Svenskarnas lyckonivå är högst i åldersgruppen 65 år eller äldre och lägst i åldersgruppen 35-44 år. Bortsett från åldersgruppen 35-44 år ökar lyckonivån med stigande ålder.

Lyckonivån är något högre bland män än bland kvinnor, 53 jämfört med 44 procent. Den är även något högre bland högutbildade än bland lågutbildade. De som har en examen från ett universitet eller högskola har en genomsnittlig lyckonivå på 53 procent medan de som enbart har en gymnasieutbildning har en lyckonivå på 44 procent. När det gäller sysselsättning har arbetslösa lägst lyckonivå (0 procent) medan pensionärer/förtidspensionärer har högst (60 procent). De som arbetar heltid har en något högre lyckonivå än de som arbetar deltid, 50 jämfört med 38 procent.

Även i övriga världen är lyckonivån lägre i medelåldern, bland personer med lägre utbildning och arbetslösa. I övriga världen är däremot inte lyckonivån högst i den äldsta åldersgruppen utan i åldern 18-34 år. Landet med högst lyckonivå i Europa är Nederländerna (61 procent) medan länderna med högst andel lyckliga i världen är Filippinerna och Ghana (78 procent).

Om undersökningen

WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. Origo Group har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 002 svar från svenskar i november 2018. Undersökningen har genomförts i 40 av världens länder i oktober 2018-januari 2019 med omkring 1 000 svar per land. Totalt har 30 890 personer deltagit i undersökningen.

Om WIN/Gallup International

WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95 procent av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och Origo Group representerar Sverige i detta avseende.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes