2016-02-01 08:30Pressmeddelande

​Svenskarna vill behålla kronan

Nära hälften (47 procent) av invånarna Europa föredrar sin nationella valuta framför euron. Vilken valuta man föredrar skiljer sig åt bland de europeiska länderna. De som inte har euron vill i låg grad införa den, medan preferensen för euron är högre, och har även ökat, i de länder som redan använder den. Åtta av tio svenskar föredrar att behålla den svenska kronan som valuta. Sverige är ett av de länder som i högst grad vill behålla sin nationella valuta och andelen är endast högre i Storbritannien.

En majoritet (64 procent) av invånarna i Europa skulle, om det var omröstning i dag, rösta för att stanna i den Europeiska unionen. Motsvarande andel bland svenskarna är 53 procent. Andelen som skulle rösta för att lämna EU är 35 procent i Sverige och 30 procent i Europa. Storbritannien har den högsta andelen EU-skeptiker, 43 procent vill lämna EU.

Europas invånare har även fått frågan om de, under de senaste 12 månaderna, känt sig närmare Europa/mer europeiska eller längre bort från Europa/mindre europeiska, En majoritet, 55 procent, har inte upplevt någon förändring, 17 procent har känt sig närmare Europa och 28 procent har känt sig längre ifrån Europa. Andelen svenskar som har känt sig närmare Europa är 15 procent, 20 procent har känt sig längre bort från Europa medan 65 procent upplevt att det är oförändrat.

Undersökningen har genomförts i 15 europeiska länder i slutet av oktober 2015. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige. 

Om undersökningen

WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 017 svar från svenskar under slutet av oktober 2015. Övriga deltagande länder är Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Rumänien.

Om WIN/Gallup International

WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95% av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och CMA Research AB representerar Sverige i detta avseende. 

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes