2016-09-26 08:30Pressmeddelande

Svenskarna ser helst att Hillary Clinton blir president i USA

De flesta svenskar skulle rösta på Hillary Clinton om de hade fått rösta i det amerikanska presidentvalet, hela 82 procent av svenskarna skulle rösta på Clinton jämfört med endast 7 procent på Trump. Undersökningen visar dock att varken Hillary Clinton eller Donald Trump stämmer in på svenskarnas idealbild av en president. Hillary Clinton ligger dock närmare idealet och associeras i hög grad med positiva egenskaper medan Donald Trump främst associeras med negativa egenskaper.

I undersökningen ingår frågor om vilka egenskaper som bäst beskriver Donald Trump, Hillary Clinton respektive en ideal president i USA. Svenskarna tycker framför allt att en ideal president ska vara ärlig, trygg i sig själv, diplomatisk, öppen för förändring och ha fötterna på jorden. De egenskaper som bäst beskriver Donald Trump stämmer i låg grad in på den ideala presidenten. Han beskrivs i stället som oförskämd, okontrollerad och en som struntar i regler. Inte heller de egenskaper som beskriver Hillary Clinton stämmer helt överens med idealet, men hon ligger närmare idealbilden. Hillary Clinton associeras framför allt med ord som självsäker, trygg i sig själv och mogen.

En klar majoritet (82 procent) av svenskarna skulle rösta på Hillary Clinton om de hade haft möjlighet att rösta i det amerikanska presidentvalet. Endast sju procent uppger att de skulle rösta på Donald Trump. Nära tre av fyra svenskar (73 procent) tror att resultatet av det amerikanska presidentvalet har en hög eller mycket hög påverkan på Sverige när det gäller frågor om ekonomisk utveckling, handel och fred.

I undersökningen ställdes även en fråga om man tycker att den amerikanska presidenten bör prioritera det amerikanska folkets ekonomiska intressen, världens befolknings ekonomiska intressen, eller att prioritera båda lika. Drygt hälften (54 procent) tycker att det amerikanska folkets och världens ekonomiska intressen borde prioriteras lika, tre av tio (29 procent) svarar att det amerikanska folkets intressen borde prioriteras medan sju procent anser att världens intressen borde prioriteras. Fyra av tio skulle råda den amerikanska presidenten att tillhandahålla de amerikanska resurserna i kriget mot terrorismen på nuvarande nivå. Tre av tio tycker att presidenten borde satsa mer resurser mot terrorism medan en av tio tycker att de borde satsa mindre på detta.

När det gäller den totala effekten av president Obamas ledarskap anser en övervägande del av svenskarna (61 procent) att Barack Obama har gjort USA starkare i världen under sina åtta år som president. En av fem (20 procent) tycker inte att det är någon skillnad, 7 procent svagare och 12 procent vet inte. Nära hälften (46 procent) av svenskarna tror att Hillary Clinton skulle fungera lika bra som president som Obama, 8 procent tror att hon skulle vara bättre och 26 procent sämre. Endast 2 procent tror att Donald Trump skulle prestera lika bra som Obama, 5 procent bättre och 87 procent sämre.

Undersökningen har genomförts av CMA Research i augusti 2016.

Om undersökningen

CMA Research har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 001 svar från svenskar i augusti 2016.

Om WIN/Gallup International

WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95 procent av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och CMA Research AB representerar Sverige i detta avseende. 

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes