2016-02-29 11:19Pressmeddelande

​Svenskarna mer positiva till arbetskraftsinvandring än övriga EU-medborgare

Drygt hälften (57 procent) av Sveriges befolkning anser att arbetskraftsinvandring generellt är bra medan tre av tio (30 procent) tycker att det är dåligt. Svenskarnas åsikter om arbetskraftsinvandring är så gott som samma som det sammantagna resultatet för världens befolkning. Bland befolkningen i 69 länder världen över är 57 procent positiva till arbetskraftsinvandring medan 32 procent är negativa. I 27 länder är en övervägande del av befolkningen för arbetskraftsinvandring och i 42 länder är en majoritet emot.

Globalisering och förbättrade möjligheter att resa och flytta gör att världen kan delas in i tre grupper. Det finns fattiga länder där 15 av 18 stycken har en befolkning där majoriteten är positiva till arbetskraftsinvandring. Det finns ”medelklassländer” där 31 av 34 stycken har en övervägande del som är emot arbetskraftsinvandring. Den sista gruppen är rika länder, där omkring hälften (9 av 17 stycken) har en övervägande del som är för arbetskraftsinvandring.

EU-länderna är minst positiva till arbetskraftsinvandring av alla regioner, totalt är 31 procent positiva medan 52 procent är negativa. I 16 av 21 EU-länder, som är med i undersökningen, är en majoritet av invånarna emot arbetskraftsinvandring. Befolkningen i Finland och Sverige är mest positiva till arbetskraftsinvandring av samtliga EU-länder som är med i undersökningen. I Finland är tre av fem positiva till arbetskraftsinvandring.

Undersökningen har genomförts i 69 av världens länder i november-december 2015. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige.

Om undersökningen

WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. CMA Research har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 017 svar från svenskar under slutet av oktober 2015. Undersökningen har genomförts i 69 av världens länder i november-december 2015 med omkring 1 000 svar per land. Totalt har 68 595 personer deltagit i undersökningen.

Definitionen av fattiga länder i denna undersökning är att den genomsnittliga årsinkomsten per capita är mindre än 10 000 US-dollar. ”Medelklassländer” har en genomsnittlig årsinkomst per capita på mellan 10 000-35 000 US-dollar och rika länder har en årsinkomst per capita som är högre än 35 000 US-dollar.

Om WIN/Gallup International

WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95 procent av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och CMA Research AB representerar Sverige i detta avseende.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes