2015-03-09 08:30Pressmeddelande

​Svenskar mindre lyckliga än det globala genomsnittet

Svenskarna känner sig mindre lyckliga jämfört med genomsnittet i övriga världen, 61 procent av svenskarna känner sig personligen lyckliga med sin livssituation, vilket är ungefär samma andel som för ett år sedan. I världen som helhet har dock andelen som känner sig lyckliga ökat från 60 till 70 procent.

Andelen som känner sig lyckliga är också högre i våra grannländer; hela 80 procent i Finland, 76 procent i Danmark och 73 procent på Island. Grekerna är minst lyckliga i Europa, endast 24 procent känner sig lyckliga med sin personliga livssituation. På Fiji finns världens lyckligaste folk, 93 procent känner sig lyckliga där.

Svenskarna är också mindre positiva inför 2015 jämfört med övriga världen. 46 procent av svenskarna tror att 2015 kommer att bli ett bättre år än 2014 för sin egen del. Motsvarande andel i världen är 53 procent.

Läs mer om undersökningen i bifogat pressmeddelande (på engelska), eller på på www.wingia.com

End of year survey har genomförts i 65 länder runt om i världen. Den svenska delen av undersökningen har genomförts av CMA Research AB. Datainsamlingen har genomförts med webbaserade intervjuer i CMA Researchs webbpanel under hösten 2014. Det totala antalet respondenter är 64 002, av dessa är 1000 intervjuer genomförda i Sverige. 

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes