2014-04-24 08:30Pressmeddelande

Svenskar mer negativa till religion jämfört med övriga världen

CMA Research har tillsammans med WIN/Gallup International genomfört en undersökning med syfte att undersöka huruvida religion har en positiv eller negativ betydelse för landet. Över hälften av respondenterna (59%) anser att religion är positivt för landet, 22% anser dock motsatsen. Respondenter i Västeuropa anser i signifikant lägre grad än övriga regioner att religion är positivt.

I Västeuropa är andelen positiva minus andelen negativa (net score) endast 4%, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i resten av världen som är 37%.

Sverige finns med bland de nio länder som uppvisar negativa resultat vad gäller net score, Danmark ligger i topp med -36% följt av Belgien på -30% och Frankrike samt Spanien -22%. Sverige ligger på -14%. Värt att notera är att sex av de nio länder som uppvisar negativa resultat ligger i Västeuropa.

Island (43%) och Portugal (39%) är de länder inom Västeuropa som istället uppvisar höga positiva resultat vad gäller net score. I övriga länder visar undersökningen vidare att religion spelar en viktig roll i USA där 62% anser att religion är positivt för landet, net score ligger här på 43%. Indonesien har högst net score av samtliga deltagande länder (90%) och Libanon lägst (-43%).

End of year survey har genomförts i 65 länder runt om i världen. Den svenska delen av undersökningen har genomförts av CMA Research AB. Datainsamlingen har genomförts med webbaserade intervjuer i CMA Researchs webbpanel i oktober 2013. Det totala antalet respondenter är 66 800, av dessa är 1 000 intervjuer genomförda i Sverige. Läs mer om undersökningen på www.wingia.com


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes