2014-03-27 08:00Pressmeddelande

Svenskar bland de lyckligaste i världen

Svenskarna känner sig i högre utsträckning lyckliga jämfört med genomsnittet i övriga Västeuropa, medan de är lika lyckliga i jämförelse med det globala genomsnittet. Nästan sex av tio svenskar (59 procent) känner sig personligen lyckliga med sin livssituation, 34 procent är varken lyckliga eller olyckliga medan 6 procent känner sig olyckliga. I Västeuropa känner sig 45 procent lyckliga medan andelen är 60 procent i världen.

Svenskarna är ungefär lika positiva inför 2014 som folk i övriga världen. Nästan hälften (46 procent) av svenskarna tror att 2014 kommer att bli ett bättre år än 2013 för sin egen del. Motsvarande andel i världen är 48 procent.

Två av tre svenskar tror att 2014 kommer att bli ungefär likadant som 2013 i fråga om ekonomiskt välstånd. En högre andel tror att 2014 kommer att bli ett år med ekonomiska svårigheter (20 procent) än med ekonomiskt välstånd (12 procent). I världen som helhet tror ungefär en tredjedel vardera på ekonomiskt välstånd, ekonomiska svårigheter och oförändrad situation. 

End of year survey har genomförts i 65 länder runt om i världen. Den svenska delen av undersökningen har genomförts av CMA Research AB. Datainsamlingen har genomförts med webbaserade intervjuer i CMA Researchs webbpanel mellan den 30 september och 7 oktober 2013. Det totala antalet respondenter är 66 800, av dessa är 1000 intervjuer genomförda i Sverige. Läs mer om undersökningen på www.wingia.com


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes