2022-05-31 04:00Pressmeddelande

Svenska bankernas kunder är lojala men oroliga över besparingar och räntor

Rysslands invasion av Ukraina påverkar både svensk och global ekonomi. Trots att 7 av 10 svenskar känner sig trygga med sina banker visar även en ny undersökning från Origo Group att 3 av 10 känner oro över att behöva sälja sitt hem på grund av eventuella räntehöjningar. 3 av 10 känner även oro över pengarna på sina sparkonton, mest oroliga är 18-34 åringar.

I april skickade Sveriges finansminister ut ett pressmeddelande där det framgick att svensk och global ekonomi påverkas av Rysslands invasion av Ukraina, bland annat genom stigande priser på energi och livsmedel, minskad handel och ökad osäkerhet på finansiella marknader. Origo Groups senaste undersökning visar att 3 av 10 svenskar är oroade över sina egna besparingar på sina sparkonton. Tryggheten för själva banken är dock stor då 71 procent av svenska folket känner förtroende för sin bank generellt och endast 16 procent planerar att byta bank för sparandet och bolån.

Åldersgruppen 18-49 år sticker ut när det kommer till alternativt sparande då 18 procent planerar att ta ut sina sparpengar och byta till en annan sparform såsom konst, antikviteter eller dylikt – jämfört med 8 procent av åldersgruppen 50-84.

–  Inom bankvärlden har vi märkt att det kan svänga extra fort och det gäller att ligga steget före för att behålla befintliga kunder och attrahera potentiella, säger Helen Borgardt, bank- och försäkringsansvarig på Origo Group.

När det kommer till bolån visar det sig att 23 procent av 18-49åringarna, som har bolån, planerar att byta bank för just bolån. Här känner nästan 3 av 10 inom samma åldersspann oro för att behöva sälja sitt hem på grund av eventuella räntehöjningar på bolånet, jämfört med ålderskategori 50-84 år där enbart 1 av 10 känner oro.

–  Att 3 av 10 känner stark oro över att få gå från hus och hem är en signal till bankerna om att kunderna kan förändra sitt framtida beteende. Förmågan för bankerna att skapa trygghet är sannolikt en framgångsnyckel för att få behålla och stärka banden till kunderna, säger Helen Borgardt, bank- och försäkringsansvarig på Origo Group.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 27 april-5 maj 2022 och 1025 intervjuer har genomförts via webbpanel, med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Ansvarig för marknadsundersökningen är insikts- och undersökningsföretaget Origo Group. Helen Borgardt, Affärsutvecklare/ Bank- och försäkringsexpert på Origo Group har analyserat och kommenterat utfallet.


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt