2016-03-07 16:08Pressmeddelande

Studentbostadsbranschen siktar mot nöjdare kunder med ny branschundersökning

En gemensam kundundersökning för landets studentbostadsaktörer ska ge nöjdare hyresgäster och bättre benchmarking. Nu lanseras den branschunika kundundersökningen Nöjd Studbo.

Sveriges studentbostadsbransch höjer ambitionen för sin verksamhet med den gemensamma kundundersökningen Nöjd Studbo. För första gången samlas branschens mätning av nöjda kunder under ett paraply, något som möjliggör bättre erfarenhetsutbyte och benchmarking. Bakom Nöjd Studbo står branschorganisationen Studentbostadsföretagen, som nu samlar det arbete medlemsföretagen i större utsträckning bedrivit enskilt tidigare.

- Den senaste tiden har behovet av en mer branschomfattande undersökning blivit tydlig. Vi har lyssnat på branschen, samlat in synpunkter och gjort ett omtag för att kunna erbjuda ett bättre och mer omfattande underlag för verksamhetsutveckling, säger Agneta Mattiasson, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Den samlade kundundersökningen lanseras nu brett i branschen och grundenkäten har arbetats om för att bättre passa kunder och verksamhet. Kundundersökningar är ett viktigt verktyg i arbetet med en trendkänslig och föränderlig kundgrupp som studenter. I oktober sammanfattas den första Nöjd Studboundersökningen när 2016 års bästa studentbostadsföretag prisas.

Nöjd Studbo genomförs tillsammans med CMA Research, som utför och sammanställer undersökningen. CMA Research har tidigare genomfört kundundersökningar för flera studentbostadsföretag, men det är först nu som en samlad undersökning lanseras med ett tydligt mål om en förbättrad studentbostadsmarknad.


För mer information:

Agneta Mattiasson

Medlemsansvarig

Telefon: 031 – 780 45 75

E-post: agneta@studentbostadsforetagen.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes