2021-05-06 07:00Pressmeddelande

Skolan trendar trots pandemi och distansundervisning – eleverna mer nöjda än någonsin

När det under förra året blev klart med distansundervisning för landets gymnasieelever var många oroade hur det skulle påverka elevernas motivation, studiero och mående. Mycket bra, visade det sig. Resultatet från många olika undersökningar, gjorda för flera uppdragsgivare, visar att studieron är bättre än någonsin och att skolorna blir allt bättre på att ge extra stöd till de elever som upplever att de behöver det.

Trots pandemi och distansundervisning för gymnasieeleverna, och såklart ett annorlunda år även för grundskolans elever, pekar mycket på att upplevelsen av skolan är bättre än någonsin. I alla fall om man frågar eleverna. Totalt har över 250 000 elever i grundskolan och gymnasieskolan svarat på enkäter med frågor om bland annat arbetsro, extra stöd, om vuxna/lärare agerar vid kränkning, allmän nöjdhet med skolan och rekommendationsbenägenhet. Resultaten är övervägande positiva.

– Vi kan se tydliga mönster på att eleverna tycker att nästan allting är bättre nu, jämfört med tidigare år. Ingenting verkar ha försämrats med hemundervisningen och enligt eleverna uppfattas studieron betydligt bättre senaste året, säger Peter Linsér, affärsområdeansvarig Skola, på Origo Group.

Gymnasieeleverna är den grupp med tydligast resultat. Allt fler är nöjda med sin skola och vill i högre utsträckning rekommendera den till andra. Både gymnasieeleverna och de äldre eleverna i grundskolan, årskurs 8-9, tycker dessutom att studieron är bättre nu än tidigare år och allt fler upplever att de kan få extra stöd om det behövs. Eleverna anser också att personalen alltmer ingriper om någon blir illa behandlad.

– Resultaten i skolan speglar även det vi ser i våra undersökningar riktade till medarbetare, nämligen att man totalt sett är väldigt nöjd och tycker att arbete på distans fungerar bra. De resultat vi ser nu är förändringar på kort sikt och säger givetvis inte hela sanningen om utvecklingen inom svensk skola. Det ska till exempel bli väldigt intressant att följa hur resultaten på de nationella proven faller ut när de kommer igång igen. Då får vi även en värdemätare på elevernas kunskapsutveckling, säger Peter Linsér.


Ämnen: School

Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs