2010-10-14 16:17Pressmeddelande

SBAB:s Mäklarbarometer - Bolånetaket dämpar bostadspriserna

Denna vecka har det publicerats mycket statistik och rapporter kring bostadsmarknaden. Mäklarstatistiken för september tyder på att både bostadsrätts- och småhuspriser fortsatt öka under hösten. SBAB:s rapport Mäklarbarometern, som genomförs av CMA Research AB, visar att prisökningarna väntas plana ut under vintern. Riksbankens räntehöjningar och bolånetaket kommer att få en dämpande verkan. Stockholms bostadsrättsmarknad är den marknad som väntas påverkas mest av bolånetaket. Tur då att det är där den underliggande efterfrågan är som starkast.

Många byggen har startats upp och ROT-aktiviteterna har varit många hittills i år. Både Boverket och Sverige byggindustrier räknar också, i färska prognoser, med ordentliga uppgångar i bostadsbyggandet framöver. Främst är det byggandet av flerbostadshus som ökar medan småhusbyggandet släpar efter en del. Det är den starka svenska ekonomin, en ljusare arbetsmarknad och hushållens optimism som driver på antalet byggstarter. Trots den kraftiga uppgången kommer dock bostadsbyggandet under 2011 inte riktigt att nå upp till nivåerna i mitten av 2000-talet.

Läs mer i senaste Mäklarbarometern om temperaturen på bostadsmarknaden i Storstadsregionerna.

http://www.sbab.se/2.130/2.158/2.676/1.401


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes