2011-05-03 09:45Pressmeddelande

SBAB Banks Mäklarbarometer – Större osäkerhet i bostadspriserna

Under andra kvartalet väntas bostadspriserna vara i stort sett oförändrade. Undantaget är bostadsrätter i Stor-Stockholm där mäklarna räknar med fallande priser. Osäkerheten i prisprognoserna är större än normalt. Det visar den enkät tilldrygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som CMA Research genomfört på uppdrag av SBAB Bank.

Bostadsmarknaden planade ut under första kvartalet. Bostadsrättspriserna i de tre storstäderna var i stort sett oförändrade medan småhuspriserna ökade måttligt. Det är en övervikt på 3 procent av mäklarna som uppger att priserna på bostadsrätter minskat och för småhus är det en övervikt på 15 procent som bedömer att priserna ökat. Skillnaden beror framför allt på att Stor-Stockholm drar upp prisutvecklingen för småhus.

Stiltjen på bostadsmarknaden väntas fortsätta under andra kvartalet. Bostadspriserna i de tre storstäderna bedöms vara i stort sett oförändrade med undantag för bostadsrätter i StorStockholm där en övervikt på 22 procent av mäklarna räknar med fallande priser. Försäljningen, som tog betydligt längre tid redan under första kvartalet, väntas gå ännu trögare under andra kvartalet. Det lugnare tempot på bostadsmarknaden märks också på att skillnaden mellan försäljningspriset och utgångspriset, som är ett mått på budgivningen, väntas minska.

– Mäklarna tror inte på någon nedgång i bostadspriserna under andra kvartalet med undantag för bostadsrätter i Stockholm. Bostadsrättspriserna i Stockholm ses ofta som en ledande indikator för övriga delar av bostadsmarknaden. Det återstår att se om det stämmer den här gången eller om det väntade prisfallet på bostadsrätter i Stockholm bara är tillfälligt, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.

Osäkerheten i mäklarnas prognoser av bostadspriserna under andra kvartalet är större än vanligt. Det är en övervikt på cirka 20 procent av mäklarna i Stor-Stockholm och StorGöteborg som anser att osäkerheten i prisutvecklingen är större eller mycket större än den brukar vara. I Stor-Göteborg är motsvarande andel ännu högre, 42 procent, vilket kan bero på de oklara framtidsutsikterna för delar av bilindustrin.

– De allra flesta räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan vid nästa räntemöte i juli. Osäkerheten i mäklarnas prisprognoser beror därför knappast på ränteutvecklingen utan mer på att man inte riktigt vet hur stor effekt de allt högre boräntorna kommer att få på bostadsefterfrågan, säger Tor Borg, analytiker på SBAB Bank.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB Banks Mäklarbarometer startades 2005 och är en kvartalsvis enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 5 till 18 april och svarsfrekvensen var 75 procent. Mäklarbarometern i sin helhet och en videopresentation finns på SBAB Banks hemsida, www.sbab.se/maklarbarometern.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes