2020-06-22 11:10Pressmeddelande

​Pensionsspara eller roa sig – en generationsfråga

null

Familjen och en hälsosam livsstil är det som värdesätts mest i livet, oavsett ålder och var i världen man bor. Men därefter skiljer sig prioriteringarna åt beroende på generation - visar resultaten från WIN World Survey (WWS).

Family first stämmer absolut. Oavsett ålder och var i världen man bor så är familjen det allra viktigaste i livet, följt av en hälsosam livsstil innefattande rätt kost och träning. Men därefter prioriteras det olika. Medan den yngsta generationen, Gen Z med personer födda 1995-2014, prioriterar sin karriär och att ha roligt fokuserar resterande generationer på pension, ekonomi och miljö.

Även arbetets betydelse skiljer sig åt mellan målgrupperna. Gen Z tycker att arbetet hjälper dem att bygga en långsiktig karriär medan millennials (födda 1981-1996) enbart betraktar det hela som en plikt. De äldsta generationerna tycker sitt arbete är en källa för personligt uppfyllande.

När det kommer till teknik så fortsätter det att skilja sig åt mellan generationerna där de yngre är villiga att dela personuppgifter digitalt på ett helt annat sätt än de äldre. Bland baby boomers (födda 1946-1964) är 77 procent oroade över att dela med sig av information digitalt medan 64 procent av Gen Z delar den oron. 54 procent av Gen Z menar att de kommer dela med sig av sin plats på sociala medieplattformar medan procentandelen minskar till 27 procent hos den generation som föddes före 1946. 

Om undersökningen

Win World Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. Origo Group har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 500 svar från svenskar under december 2019. Undersökningen har genomförts i 40 av världens länder med 120-1 017 svar per land. Totalt har 29 575 personer deltagit i undersökningen.

---

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes