2013-04-12 16:17Pressmeddelande

Överträffade förväntningar för bopriser

Stigande efterfrågan och minskande utbud medförde att bostadspriserna vände uppåt i storstäderna under det första kvartalet. Inför det andra kvartalet väntas priserna fortsätta stiga på de flesta storstadsmarknader.Det visar SBAB Banks Mäklarbarometer som baseras på en enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena, genomförd av CMA Research.

Toppnoteringar för indikatorerna

Mäklarna bedömer att läget på bostadsmarknaden förbättrats avsevärt under det första kvartalet. Bostadsrättsmarknaden är fortfarande starkare än småhusmarknaden och Malmö släpar fortfarande efter Stockholm och Göteborg, men inte så mycket som tidigare.

Rykande het marknad i Stockholm

Starten på det nya året blev ännu starkare än prognoserna förutspått, framför allt för bostadsrätter. Ett begränsat utbud och en mycket stark efterfrågan fick både priser och budgivningar att dra iväg uppåt. För små-husen drar högsäsongen igång under våren. Prognoserna talar om stigande priser, starkare budgivningar och snabbare försäljningar under kvartalet som kommer.

Bra drag i Göteborg

Efter en inbromsning under 2012 så fick bostadsmarknaden i Göteborgsregionen ordentlig fart under det första kvartalet 2013. Utbudet sjönk, efterfrågan och priser steg, budpremierna ökade - trots att Accepterat pris nyligen införts. Samtidigt minskade försäljningstiderna. Göteborgsmarknaden är fortfarande den starkaste av storstadsmarknaderna men skillnaderna minskar.

Tveksam effekt av Accepterat pris

Enligt mäklarna har Accepterat pris inte fått någon större effekt på bostadsmarknaden ännu. Väldigt få anser att slutpriserna pressats eller att försäljningstiderna påverkats. Dessutom anser flera mäklare att skillna-den mellan slutpris och utgångspris ökat istället för minskat.

Trendbrott anas i Malmö

Läget på bostadsmarknaden i Malmöregionen ser ljusare ut än på flera år. Efterfrågan på bostadsrätter stärktes kraftigt och för att hitta en lika stor andel mäklare som uppger att priserna steg får vi gå tillbaka till början av 2010. Även småhusmarknaden visade livstecken i form av svagt stigande priser och snabbare försäljningar.


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes