2011-03-31 09:03Pressmeddelande

Örnsköldsvik bäst i landet på friluftsliv

Örnsköldsvik har tagit emot utmärkelsen ”Sveriges Friluftskommun 2011”, efter en nationell undersökning av landets 290 kommuners arbete med det lokala friluftslivet. Undersökningen är genomförd av CMA Research.

– Ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv i kommunerna förebygger ohälsa och bidrar till hållbar tillväxt. Den nya undersökningen visar att många kommuner gör mycket för friluftslivet redan i dag. Vi gratulerar Örnsköldsvik till utmärkelsen och hoppas att den ska sporra kommunerna till ett ännu bättre arbete, säger Maria Ågren, generaldirektör vid Naturvårdsverket.

Resultaten visar att variationerna är stora mellan landets kommuner. Exempelvis har nio av tio säkerställda friluftsområden och varannan har minst en person som arbetar med friluftslivsfrågor. 13 procent av kommunerna har en politiskt antagen friluftsplan.

Tillgänglighet till naturen är en förutsättning för ett aktivt friluftsliv. I synnerhet gäller det för grupper som av något skäl har begränsade möjligheter att ta sig ut. Det kan exempelvis handla om barnfamiljer med ansträngd ekonomi, människor med funktionsnedsättningar eller personer med utländsk härkomst och därför begränsad kännedom om landskapet.

– Friluftslivspolitikens övergripande mål är att naturen ska vara tillgänglig för alla. Kommunerna har en nyckelroll i det arbetet, säger Maria Ågren.

Fakta om utmärkelsen Sveriges Friluftskommun
Örnsköldsvik tog hem första priset när utmärkelsen ”Sveriges Friluftskommun 2011” delades ut på Tankesmedjan för friluftsliv i Stockholm den 24 mars 2011. Förutom äran består priset av 50 000 kronor, som ska användas till friluftsliv i kommunen. År 2010, då utmärkelsen delades ut för första gången, tog Sundsvall första platsen.

Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges fritids- och kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

Rankningen baseras på en enkätundersökning genomförd av CMA Research, som i år besvarades av 267 av landets 290 kommuner. Undersökningen har fokuserat på tre områden: planer för friluftsliv, information och samarbeten samt aktiviteter inom friluftsliv.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes