2020-09-02 06:00Pressmeddelande

Origo Group knyter till sig Västtrafik – stärker sig ytterligare inom trafikområdet

null

Sedan tidigare arbetar Origo Group, ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag, med kunder som SL, Trafikverket och SJ. Nu stärker de sin position inom trafikområdet ytterligare då de vunnit ett stort avtal med Västtrafik.

Det nya samarbetet mellan Västtrafik och Origo Group kommer att löpa under flera år och innebär att Origo Group blir leverantör av Västtrafiks undersökningstjänster, både kvantitativa och kvalitativa. Det kan exempelvis handla om kundnöjdhet, synen på Västtrafik som samhällsaktör eller inställningen till störningsinformation. En del undersökningar blir återkommande medan andra är mer av ad-hoc karaktär.

– Det blir intressant att se hur vi kan förvalta och utveckla våra kundundersökningar i samarbete med Origo Group, för att kunna förstå de som reser med oss på bästa sätt, säger Jonas Hägglund, avdelningschef på Kundstrategi, Västtrafik.

I och med avtalet med Västtrafik stärker sig Origo Group inom trafikområdet och framåt finns nu ännu fler möjligheter till synergier och lärande mellan olika regioner.

– Vi ser fram emot att jobba ihop med Västtrafik och hjälpa dem att skapa insikt om kundernas behov, krav och förväntningar på trafiken men också på Västtrafik som företag. Det handlar både om strategiska undersökningar som hjälper Västtrafik att utvecklas i linje med strategier och mål samt mer operativt inriktade studier som belyser hur en viss situation eller tjänst fungerar eller behöver utvecklas, säger Lena Lovén, kundansvarig för Västtrafik och affärsutvecklare på Origo Group. 

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes