2022-07-08 08:22Pressmeddelande

Origo Group får fortsatt förtroende att genomföra SL:s ombordmätningar – störst på undersökningar inom trafik

Origo Group, ett av Sveriges främsta insikts- och undersökningsföretag, har just stärkt sin ledande position inom trafikområdet ytterligare då de vunnit den stora upphandlingen att genomföra Trafikförvaltningens undersökning Upplevd kvalitet under ett antal år framöver.

Det förnyade avtalet mellan Trafikförvaltningen och Origo Group för undersökningen Upplevd kvalitet är nu signerat. Samarbetet innebär att Origo Group får förtroendet att varje månad mäta kundernas nöjdhet med sina resor ombord.

– Vi är stolta över att få fortsatt förtroende från Trafikförvaltningen. Avtalet är ett av de största i vår bransch och ett tydligt tecken på vår styrka inom den offentliga sektorn i allmänhet och inom trafik i synnerhet, säger Roland Gustavsson, VD på Origo Group.

Tusentals enkäter samlas in varje månad vilket ger fantastiska möjligheter till analys och insikter om kundupplevelsen samt en gedigen grund för Trafikförvaltningen att arbeta kunddrivet och utveckla trafiken. Avtalet löper minst tre år med möjlighet till förlängning. Affärsutvecklare, Lena Lovén, kommenterar:

– Vi är självklart jätteglada för det här uppdraget och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och att utveckla undersökningen på bästa sätt för att mäta resenärernas upplevelse ombord.

Ta del av rapporterna för Upplevd kvalitet i kollektivtrafiken här: https://www.regionstockholm.se/verksamhet/kollektivtrafik/sl-trafiken-stockholmsregionen/upplevd-kvalitet-i-sl-trafiken/


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén