2014-12-19 12:11Pressmeddelande

Ökning för hushållens konfidensindikator

Hushållens konfidensindikator steg 2,1 enheter i december. CMA Research genomför på uppdrag av Konjunkturinstitutet 1 500 telefonintervjuer varje månad som underlag för indikatorn, som steg från 96,9 till 99,0. Indikatorn hamnar därmed strax under det historiska genomsnittet. 

Tre av fem ingående frågor bidrog positivt till ökningen. Framför allt är hushållens förväntningar på svensk ekonomi på tolv månaders sikt betydligt mindre pessimistiska än förra månaden. Såväl synen på den egna ekonomin i nuläget som inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror är något mer positiv. Hushållen är däremot mindre positiva om den svenska ekonomin i nuläget vilket bidrar negativt till förändringen i konfidensindikatorn. Noterbart är att hushållen ser mer positivt än normalt på såväl den egna som den svenska ekonomin i nuläget, medan man är mer negativ än normalt om läget på ett års sikt.

Inom näringslivet steg konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar medan tillverkningsindustrins konfidensindikator föll.

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes