2010-04-27 11:37Pressmeddelande

Ny medarbetarundrsökning visar goda resultat för landstinget i Uppsala län

Nästan nio av tio medarbetare vid landstinget trivs med sina arbetsuppgifter och närmare åttio procent har en positiv känsla för sitt arbete. Lika många anser att det går bra att förena föräldraskap med arbetet. Det framgår av landstingets senaste medarbetarundersökning som genomförts av CMA Research AB.

Landstingets medarbetare är överlag nöjda med sin arbetssituation. Det totala betyget (Nöjd-medarbetarindex) ligger på 3,85 på en femgradig skala. Det är exakt samma resultat som uppmättes i den senaste medarbetarundersökningen 2008, och står sig väl jämfört med andra externa mätningar.

- Landstinget har gått igenom en tuff period sedan den förra undersökningen. Det kärva ekonomiska läget har gjort att vi har behövt anpassa våra kostnader och det har ställt stora krav på hela organisationen. Jag glad över att vi har lyckats behålla vårt goda helhetsbetyg, säger landstingsdirektör Kerstin Westholm.

När man jämför resultaten för olika verksamhetsområden har mindre förvaltningar som Folktandvården och Habilitering och hjälpmedel fått högst NMI-värden, medan Akademiska sjukhuset ligger något lägre.

De starkaste resultaten uppmättes för frågeområdena människosyn och medarbetarskap, medan delaktighet är det område som får lägst betyg.

- Undersökningen ger oss ett mycket bra underlag för att se vilka områden som vi behöver satsa mer på. Vi behöver bland annat titta närmare på hur vi kan utveckla delaktigheten. Det är viktigt att de anställda kan påverka sin arbetssituation så långt det är möjligt utifrån de förutsättningar som finns inom vår verksamhet. Redan idag får frågor kring arbetsplatsträffar goda resultat, vilket är ett mått på delaktighet, säger personaldirektör Lotta Halling.

- Ett annat viktigt område är hot och trakasserier. Tre procent uppgav att de varit utsatta för trakasserier på grund av till exempel kön, religion eller sexuell läggning, och det måste vi uppmärksamma, säger Lotta Halling.
 
Syftet med undersökningen är att ge medarbetarna möjlighet att framföra sina åsikter och därmed påverka sin arbetssituation. Undersökningen, som bestod av 14 frågeområden genomfördes under två veckor i mars av CMA Research AB. Totalt 7 153 personer har besvarat enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent.

Alla medarbetare kommer att få information om resultatet samtidigt som man börjar ta fram handlingsplaner.

För mer information:
Kerstin Westholm, landstingsdirektör, 070-602 27 45
Lotta Halling, personaldirektör, 070-301 71 74
Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, 070-691 60 26


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes