2020-12-03 09:30Pressmeddelande

​Nu lanserades Hållbara Insikter 2020 – helt ny undersökning om östgötar och hållbarhet

null

Idag presenterades undersökningen Hållbara Insikter 2020 som visar östgötarnas inställning till och kunskaper om hållbarhet. Bland annat framkommer att östgötar är duktiga på att källsortera och handla svenskt. När de östgötska företagen rankas är Pantamera/Returpack i topp.

Hållbara Insikter är ett nystartat samarbetsprojekt mellan kommunikationsbyrån Identx, hållbarhetskonsultföretaget Envima och undersökningsföretaget Origo Group. Syftet med projektet är att ge insikter samt stötta och inspirera företag och verksamheter att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete.

–Hållbarhet är i fokus just nu för företag och allmänhet. Vi tycker därför att det är viktigt att få en bild av östgötarnas attityder och beteende kopplat hållbarhet och hur man ser på företagens hållbarhetsprofil, säger Henrik Brandes, affärsutvecklare på Origo Group.

Idag presenterades projektets första undersökning bland 1 000 östgötar som visar att nästan 9 av 10 anser att hållbarhet är viktigt för dem. Allra viktigast tycks frågan vara för de unga och för kvinnor.

–Det är ett mycket positivt resultat som visar att hållbarhetsfrågan blir allt viktigare för fler och mer närvarande för oss som konsumenter och samhällsmedborgare. Fortfarande kan vi konstatera att de allra flesta förknippar hållbarhet med miljö och klimat, dvs ekologisk hållbarhet medan den social och ekonomisk hållbarhet inte är lika framträdande, säger Anna Axelsson, vd på Envima.

Källsortering och klimatångest 

94 procent av östgötarna säger att de återvinner samt källsorterar och 76 procent handlar svenskt eller lokalproducerat. Över hälften av de svarande säger också att de anstränger sig för att konsumera mindre och nästan hälften undviker att flyga. När respondenterna fick ranka hur viktigt hållbarhet är när de står inför ett val eller ett köp visade resultatet att hållbarhet är betydelsefullt i samtliga val, men allra viktigast vid köp av livsmedel, fordon och bostad.

Ungefär en tredjedel av respondenterna upplever klimatångest, med en klar överrepresentation bland de unga (18-30 år) och kvinnor. 39 procent av kvinnorna och 26 procent av männen och nästan hälften av de unga säger att de har klimatångest.

Östergötlands hållbaraste företag

I undersökningen fick respondenterna också värdera ett 50-tal östgötska företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Där rankades Pantamera/Returpack som klart hållbarast följt av Östgötatrafiken, Tekniska verken, Svensk Plaståtervinning, Länsförsäkringar Östgöta, Kolmården, Bixia, Stjärnägg, Göta kanalbolag och Östenssons.

Undersökningen har genomförts av Origo Group under oktober 2020 och innefattar svar från 1 000 östgötar 18-75 år. Datainsamlingen genomfördes i Origo Groups webbpanel med ett representativt urval med avseende på ålder, kön och geografi.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes