2008-06-26 14:42Pressmeddelande

Nöjda anställda enligt stor enkät

Hela 90 procent av de anställda i Helsingborgs stad är nöjda med sin arbetssituation. Det visar en färsk undersökning där samtliga stadens anställda har fått svara på frågor om sitt jobb. Framför allt får Helsingborgs stad beröm av sina anställda inom områdena dialog, delaktighet och samverkan samt jämställdhet och mångfald. Endast en procent uppger att de inte trivs alls med sin arbetssituation.


Under våren har den tredje upplagan av Helsingborgs stads medarbetarundersökning genomförts. Nu har resultaten sammanställts och i stort är det en positiv bild som de anställda förmedlar; hela 90 procent uppger att de är nöjda med sin arbetssituation, 92 procent trivs på arbetsplatsen och 84 procent är stolta över att arbeta i Helsingborgs stad.


Målet med medarbetarundersökningen är att se till att staden är en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Den första undersökningen gjordes 2004 och tanken är att den ska genomföras vartannat år. Resultaten av varje undersökning mynnar ut i ett så kallat medarbetarindex, det vill säga en sorts betyg över de anställdas sammanvägda arbetssituation. Föregående undersökning gav en ett medarbetarindex på 82. I år blev det lite högre och landade på 84.


Andra förbättringar jämfört med föregående undersökning är en ökning av antalet anställda som uppger att de "ser positivt på framtiden" (79 procent 2008 jämfört med 76 procent 2006) samt en ökning av antalet anställda som uppger att de har "förtroende för högsta ledningen" (62 procent 2008 jämfört med 55 procent 2006).


Även om de anställdas helhetsbild är ljusare än vid föregående års undersökning, finns det vissa områden där resultaten har försämrats. Bland annat har antalet anställda som har haft lönesamtal med sin chef minskat (från 88 procent 2006 till 81 procent 2008).

Antalet anställda som uppger att de utsätts för mobbing var 9 procent 2006 mot 10 procent 2008. - Det råder nolltolerans vad gäller mobbing och sexuella trakasserier så jag hoppas att stadens förvaltningar och avdelningar arbetar vidare mot det målet, säger Jörgen Fransson och tillägger att man kan utläsa en förbättring i statistiken när det gäller beredskapen att hantera mobbing. År 2006 uppgav 48 procent att deras arbetsplats hade en sådan beredskap. I år uppger 54 procent att deras arbetsplats är rustad för att hantera mobbing.


Leverantör för distribution, sammanställning och analys är CMA (Centrum för marknadsanalys AB), specialister på strategiska beslutsunderlag. Se bilaga för hela sammanställningen.


För mer information:


Jörgen Fransson Personaldirektör
Tel 042-10 77 51
jorgen.fransson@helsingborg.se

Anita Aspman
Strategisk utvecklare, personalavdelningen
Tel 042-10 68 46
anita.aspman@helsingborg.se


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes