2014-09-11 15:58Pressmeddelande

Många tycker att valdebatten är mer intressant än vanligt

En nyligen genomförd undersökning av CMA Research visar att fyra av tio svenskar tycker att valdebatten är mer intressant än tidigare val. 17 procent tycker att den är mindre intressant och övriga tycker inte att det är någon skillnad. Det är framförallt unga, boende i storstad och låginkomsttagare som tycker att valdebatten är intressantare i år. En större andel män än kvinnor tycker att debatten är mer ointressant än tidigare.

58 procent av unga väljare under 30 år anser att valdebatten är intressantare än tidigare val.

62 procent av låginkomsttagare (med hushållsinkomst under 100 000 kr per år) anser att debatten är mer intressant i år. 

47 procent av dem som bor i de tre storstäderna tycker att debatten är intressantare än vanligt, jämfört med 37 procent av dem som bor på landsbygden.

24 procent av männen tycker att valdebatten är mindre intressant än tidigare val, jämfört med endast 10 procent av kvinnorna.

Undersökningen genomfördes under perioden 3-10 september med 1 035 personer 18-75 år i CMAs webbpanel. CMA-panelen består av ca 23 000 aktiva medlemmar och vi rekryterar löpande nya deltagare bland allmänheten i Sverige. Rekryteringen görs slumpmässigt via telefonintervjuer och panelen har en god demografisk fördelning.


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes