2009-04-06 12:37Pressmeddelande

Majoriteten av Eskilstuna kommuns medarbetare nöjda

Vartannat år genomför Eskilstuna kommun en medarbetarundersökning. Resultatet av 2009 års undersökning, som genomförts av undersökningsföretaget CMA, är nu klart på kommunövergripande nivå. Undersökningen visar att majoriteten av medarbetarna som helhet är nöjda med sin arbetssituation och med sin arbetsgivare. Inom de närmaste veckorna kommer förvaltningarna att få sina motsvarande resultat.

För första gången visas i årets undersökning ett så kallat nöjd-medarbetar-index, NMI. Eskilstuna kommun uppvisar ett NMI-värde på 3,85 vilket står sig mycket väl i jämförelse mot andra kommuner (3,71) och privat sektor (3,85). I övrigt ligger resultaten i huvudsak i nivå med 2007 års mätning eller något lägre. Totalt har 6 015 medarbetare svarat på undersökningen. Den äldsta åldersgruppen är mer nöjd än den yngsta.

Länkar till pressklipp:

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.5658

http://www.folket.se/folket/standard_article.php?id=243186&avdelning_1=101&avdelning_2=102&t=1123633254

Länk till huvudrapporten:

http://eskilstuna.se/upload/179296/Huvudrapport_Eskilstuna_kommun_20090309.pdf


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes