2013-02-25 11:48Pressmeddelande

Ljusglimtar i svensk ekonomi

Konjunkturinstitutet publicerade nyligen Hushållens konfidensindikator (CCI), som steg med närmare två enheter i februari. Indikatorn ligger nu knappt sex enheter under det historiska genomsnittet. Ökningen beror på hushållens allt mer positiva syn på utvecklingen i svensk ekonomi. Indikatorn bygger på 1 500 telefonintervjuer som CMA Research genomför varje månad. 


Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, steg drygt tio enheter i februari. Mikroindex, som speglar synen på den egna ekonomin, föll med drygt två enheter i februari, efter att ha ökat med närmare åtta enheter månaden innan.

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll.

Barometerindikatorn, som är det sammanlagda måttet för hushåll och näringsliv, steg närmare fem enheter i februari, från 89,9 i januari till 94,7. Den ligger nu drygt fem enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar positivt den här månaden. Resultaten från bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel var neutrala. 

Läs mer på www.konj.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes