2012-12-18 14:37Pressmeddelande

Linköpingsborna ger staden högsta betyg

Linköping är en mycket attraktiv stad att bo i, visar en ny undersökning genomförd av CMA Research. Och nio av tio invånare känner till devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”. En majoritet anser att devisen ger en bra bild av Linköping.

Staden förknippas med flyg, utbildning, forskning och högteknologi. Detta framgår av den årliga attitydundersökning CMA Research gjort på uppdrag av Linköpings kommun. Totalt har 501 privatpersoner i Linköping i åldrarna 15-75 år intervjuats per telefon. I undersökningen har de svarande både fått kommentera påståenden och ge egna kommentarer.

• 86 procent instämmer i att Linköping är en attraktiv stad att bo i.

• 93 procent känner till devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”.

• Drygt varannan svarande anser att devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet” ger en bra bild av Linköping.

• En överväldigande majoritet förknippar staden med kategorier som flygteknik (98%), utbildning (96%), högteknologi (88%) och forskning (87%).

Trevlig och välkomnande

När de svarande får associera fritt nämner många ”studentstad, hög utbildningsnivå, universitetet, flygstad, Saab, LHC/hockey” m.m. Om själva staden Linköping sägs ”trevlig, positiv, mysig, gemytlig, välkomnande, gästvänligt”. De negativa omdömena är få och handlar till exempel om att staden inte ligger vid havet eller att det kan vara blåsigt. Linköpingsbornas överlag positiva attityd till staden kan också ses mot bakgrund av att nästan hälften (42%) av invånarna är inflyttade. Det är alltså ingen renodlad ”hemmapublik” som uttrycker sig.

"Bekräftar bilden"

– Det här är ett mycket bra resultat och bekräftar bilden av att Linköping är ett starkt och attraktivt centrum i regionen. Att invånarna själva sätter ett högt betyg på staden är en förutsättning för att vara trovärdig i vår marknadsföring mot näringsliv och människor utanför vår egen region, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande. Tisdagen den 11 december godkände även Linköpings kommunfullmäktige en ny kommunikationspolicy, där servicen till medborgarna har en framträdande roll. Kommunikationspolicyn fastställer också de framarbetade kärnvärden som ska karaktärisera Linköping framöver: Modiga-Mänskliga-Mångfacetterade. Devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet” lanserades 2001. Kommunen har konsekvent hållit fast vid den och successivt laddat den med nytt innehåll.


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes