2013-12-19 17:03Pressmeddelande

Konjunkturinstitutets barometerindikator på högsta nivån sedan sommaren 2011

Barometerindikatorn steg 2,1 enheter i december, från 104,0 i november till 106,1. Indikatorn har därmed ökat med drygt 14 enheter de senaste sju månaderna. Alla indikatorer, utom för detaljhandel, noterade en ökning. Här låg indikatorn kvar på oförändrad nivå. Mest steg indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet, knappt 4 enheter. För första gången på närmare tre år ligger därmed alla konfidensindikatorerna samtidigt över sina historiska genomsnitt.

Hushållens konfidensindikator steg 0,6 enheter mellan november och december, från 104,8 till 105,4. CMA Research genomför denna undersökning med 1 500 telefonintervjuer varje månad. Tre av de fem ingående frågorna bidrog positivt den här månaden. Såväl hushållens uppfattning om den egna ekonomin i nuläget som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget är mer positiv än i november. Dessutom har optimismen för svensk ekonomi på ett års sikt ökat. Både hushållens syn på svensk ekonomi i nuläget och förväntningarna på egen ekonomi om ett år bidrog negativt till indikatorns utveckling.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 1,1 enheter i december och ligger klart över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre frågorna som ingår i industrins indikator har bidragit till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek är mer positiv än tidigare. Produktionsplanerna har inte ändrats sedan i november, medan bedömningen av orderstockens storlek är något mer negativ.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3,8 enheter i december och ligger nu strax över det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit positivt i december. Det är framför allt sysselsättningsplanerna som justerats upp betydligt, medan omdömena om orderstocken bara har ändrats bara ytterst marginellt.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oförändrad mellan november och december och ligger fortfarande nästan 4 enheter över det historiska genomsnittet. En av de tre frågorna som ingår har utvecklats positivt i december; bedömningen av varulagren är inte lika negativ som tidigare. Förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna är oförändrad, medan försäljningsutfallet inte var lika positivt jämfört med i november.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 3,0 enheter i december efter att ha minskat de två föregående månaderna. Den ligger därmed 5,7 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog positivt i december. Det största bidraget kom från företagens förväntningar på efterfrågeutvecklingen som justerades upp betydligt. För såväl utfallet för efterfrågan som utvecklingen av företagens verksamhet var det positiva bidraget mer marginellt.


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes