2011-05-03 10:01Pressmeddelande

Konjunkturbarometern visar nedgång

Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet föll för andra månaden i rad efter toppnoteringen i februari och minskningen i april var 2,5 enhet. Indikatorn ligger fortfarande på en mycket hög nivå, vilket tyder på att tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt stark. 

Alla sektorer i näringslivet, utom bygg- och anläggningsverksamhet, bidrog negativt till barometerindikatorns utveckling under april. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll med tre enheter, medan den föll med fem respektive fyra enheter för detaljhandeln och privata tjänstenäringar. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med en enhet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) minskade nära 1,5 enhet i april. Det är tredje månaden i rad som indikatorn backar, men den ligger fortfarande avsevärt över det historiska genomsnittet. Fallet beror den här gången huvudsakligen på att hushållen blivit mindre positiva till läget i svensk ekonomi och att förväntningarna på svensk ekonomi på ett års sikt justerats ned.

Hushållens konfidensindikator genomförs av CMA Research på uppdrag av Konjunkturinstitutet. CMA intervjuar varje månad 1 500 svenska hushåll. Frågorna handlar om hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes