2013-02-01 16:54Pressmeddelande

Kommunanställda i Karlstad trivs och är engagerade

Karlstads kommun är en bra arbetsgivare där medarbetarna trivs och tycker att jobbet är meningsfullt och engagerande. Det visar en ledar- och medarbetarundersökning bland kommunens cirka 7000 anställda som gjorts av undersökningsföretaget CMA Research.

- Medarbetarna i Karlstads kommun gör ett fantastiskt jobb och jag märker av deras engagemang. Jag hoppas att även Karlstadsborna känner av det, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Under hösten har alla anställda i koncernen Karlstads kommun haft möjlighet att delta i ledar- och medarbetarundersökningen. Svarsfrekvensen blev hela 95 procent, vilket är väldigt ovanligt i en sådan stor organisation. Omdömet ”jag trivs med mina arbetsuppgifter” får värdet 4,4 på en femgradig skala, liksom omdömet ”mitt arbete känns meningsfullt” och ”jag är starkt engagerad i mitt arbete”. Medarbetarna i Karlstads kommun känner sig också stolta över att jobba i koncernen vilket får 4 på den femgradiga skalan. 

- Med stor glädje och ödmjukhet kan vi stoltsera med fantastiska resultat. Mest kanske Karlstadsborna är att gratulera. En kommun i gott skick med stolt personal som trivs på jobbet skapar en fin service. Ledare och medarbetare utvecklar verksamheten tillsammans och det gör framtiden ljus, säger kommundirektör Anna Sandborgh. 

Medarbetarna tycker också att de upplever att kunderna är nöjda med deras bemötande (4,4) och att de tar tillvara på synpunkter från dem de är till för (4,2). 

- Vi har de senaste åren arbetat med en gemensam värdegrund där kärnan är att ”Vi är till för Karlstadsborna”. Undersökningen visar att våra medarbetare lever våra värderingar, vilket är glädjande, säger Peter Bäckstrand, personaldirektör. 

Också ledarskapet får betyg som är högre än vad som är vanligt i den här typen av undersökningar. Cheferna i Karlstads kommun respekterar sina medarbetare och är bra på att visa uppskattning och förtroende.

Läs mer:

http://karlstad.se/filer/Nyheter/Karlstads_kommun_LMU_2012.pdf

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes