2022-05-12 10:11Pressmeddelande

Kollektivtrafikbranschen samarbetar för att skapa trygghet vid resande

Svenskarnas upplevelse av hur tryggt det är till och från kollektivtrafiken, vid hållplatsen samt ombord på bussar och tåg påverkar viljan att resa. Vanliga orsaker till otrygghet är risk för förseningar och utsatthet för brott och våld. Här utmärker sig kvinnorna genom att i allt högre grad känna sig otrygga i samband med resandet. Det är några av de insikter som presenterades under ett frukostseminarium som arrangerades av Origo Group ihop med Svensk Kollektivtrafik och Region Stockholm.

Nationella resultat från Polisens trygghetsmätningar under 2021 visar att det är relativt låg andel av befolkningen (0,4 procent) som har varit utsatta för våld på tåg, buss eller station under det senaste året. Män i åldern 16-19 år är något överrepresenterade bland dessa. Elva procent uppger att de under det senaste året har avstått från att åka buss eller tåg på grund av otrygghet, vilket är en högre andel jämfört med andra aktiviteter som exempelvis besök på restaurang/bar/disco samt sportevenemang. Andelen är högre bland kvinnor än män och bland unga kvinnor i åldern 16-19 år är det hela 22 procent som avstått från att åka kollektivt.

Oro för förseningar en vanlig orsak till otrygghet

Resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att majoriteten av både medborgare och resenärer är trygga att resa i kollektivtrafiken (58 procent, 2021). De som säger sig vara otrygga har under pandemin varit det främst på grund av oro att smittas ombord. Risken för förseningar tar nu efter pandemin en större del och mer än hälften av de otrygga anger detta som orsak. Var tredje person har angett oro att utsättas för brott och bråkiga/stökiga personer som anledning till deras otrygghet.

Kvinnors trygghet i fokus i Stockholms kollektivtrafik

Region Stockholm och SL har trygghet som ett prioriterat område och kunskap om kunderna är ett centralt beslutsunderlag. Till exempel pågår just nu ett omfattande arbete för att möta utmaningen att kollektivtrafikmiljöer inte upplevs lika trygga av män och kvinnor. Bland annat används resultat från ombordundersökningen Upplevd kvalitet som  visar att upplevelsen kring trygghet inom kollektivtrafiken skiljer sig markant mellan män och kvinnor. Under 2019 kände sig 81 procent av alla män trygghet i kollektivtrafiken under kvällar och nätter medan motsvarande andel bland kvinnor var 66 procent. För att skapa en djupare förståelse för kvinnors upplevelser genomfördes en kvalitativ studie som nu följs upp med en bredare mätning och två tjänstedesignstudier.


Om Origo Group

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, GreatRate och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag med cirka 90 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Kontaktpersoner

Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson