2009-05-14 08:00Pressmeddelande

Jämställdhet och medarbetarsamtal gör svenska medarbetare mer nöjda än finska

Svenska medarbetare är mer nöjda än finska medarbetare, vilket främst visar sig i skillnader i attityder till jämställdhet och medarbetarsamtal. Resultaten presenteras i en undersökning som genomförts av CMA Research, bland 1 000 finska och 1 000 svenska medarbetare.

Dubbelt så många finska som svenska kvinnor anser att de har känt sig utsatta för kränkande särbehandling på sin arbetsplats under det senaste året, 22 procent jämfört med 11 procent. Motsvarande siffror för finska män är 15 procent och för svenska män 9 procent.

I Sverige är män och kvinnor överens om att alla behandlas lika oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. Båda könen i Sverige ger denna fråga ett betyg på 4,0 på en femgradig skala, medan de finska kvinnorna ger betyget 3,2 och männen ger betyget 3,5.

På frågan om medarbetarsamtal svarar 67 procent av de finska medarbetarna att de har haft utvecklingssamtal under det senaste året, jämfört med 81 procent av svenskarna. De svenska medarbetarna ger också själva samtalet högre betyg jämfört med de finska.

När det gäller attityder till ledarskap och stress är skillnaderna mellan länderna små. Detta gäller även helhetsattityden till arbetssituationen.

Undersökningen genomfördes av CMA Research AB. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur medarbetare i Sverige och Finland upplever sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Studien genomfördes under hösten/våren 2008-2009. Urvalet består av personer över 18 år som har en fast anställning och arbetar i en organisation med minst 50 anställda. 1000 personer i respektive land har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät i en webbpanel.

Kontaktinformation: Henrik Brandes, vd CMA Research, tel: 0708-999795 eller e-post: henrik.brandes@cmaresearch.se.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes