2009-01-12 09:14Pressmeddelande

Högt betyg i SSSB:s medarbetarundersökning

Stockholms Studentbostäder SSSB har länge arbetat med en målinriktad personalpolitik och det har givit utdelning. I företagets senaste medarbetarundersökning i slutet av 2008 når SSSB rekordhöga 4,27 på en femgradig skala.

- Vi är mycket glada över det fina resultatet. Vi har arbetat målinriktat med att förbättra medarbetarnas arbetssituation och trivsel på arbetsplatsen och det är nu roligt att se att detta arbete givit resultat. För att ett företag ska kunna drivas framåt och leverera ett bra resultat är det viktigt med nöjda medarbetare. Att SSSB får så högt betyg som arbetsgivare betyder därför mycket för oss, säger Ann-Sofie Sääf, vd för SSSB.

Syftet med undersökningen var att kartlägga medarbetarnas attityd och inställning till sin arbetssituation. De största förbättringarna har skett inom information och organisation samt vad man som anställd tycker om sin arbetssituation i stort.

- Sedan den förra undersökningen för ett par år sedan har vi också ökat vårt kundfokus och samtidigt infört målstyrning på alla nivåer i företaget. Det har också bidragit till ökningen av betyget och även nöjdheten hos våra kunder har ökat, vilket är vårt yttersta mål, säger Ann-Sofie Sääf.

På företaget CMA som genomförde undersökningen i november 2008 menar man att det goda resultatet är ett rekord, även om olika undersökningar inte är direkt jämförbara med varandra. Sällan har man uppmätt ett så högt betyg i de undersökningar som företaget genomför på olika arbetsplatser runtom i landet.

- SSSB:s betyg på 4,27 är ett av de högsta värden som uppnåtts i någon av våra genomförda medarbetarundersökningar. Detta är ett ovanligt bra resultat som visar att medarbetarna är mycket nöjda med sitt arbete och sin arbetsplats, säger Henrik Brandes, vd på undersökningsföretaget CMA.

För mer information kontakta:
Ann-Sofie Sääf, VD för SSSB, 08-458 10 50, mob 0739-42 10 50, e-post: annsofie.saaf@sssb.se
Anders Cronqvist, informationschef SSSB, 08-458 10 24, mob 0739-42 10 48, e-post a.cronqvist@sssb.se
Henrik Brandes, VD för CMA, 013-32 85 86, mob 0708-99 97 95, e-post henrik.brandes@cma.nu


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes