2008-12-09 12:21Pressmeddelande

Hälften av Linköpingsborna oroas av finanskrisen

Drygt hälften av Linköpingsborna oroas av finanskrisen, 41% är lite oroliga och 13% är mycket oroliga. Övriga 46% oroar sig inte. Kvinnor och äldre är mer oroade än män och yngre. Detta visar resultat från en undersökning som genomförts av CMA bland 500 Linköpingsbor.

Endast 17% har vidtagit åtgärder till följd av finanskrisen. De vanligaste åtgärderna är att man har lagt om sparandet och att man håller igen på kostnaderna. Bland dem som har vidtagit åtgätder är högskoleutbildade överrepresenterade.

Linköpingsbussen är en så kallad omnibus-undersökning som genomförs av CMA-Centrum för Marknadsanalys AB. Undersökningen genomförs vår och höst som telefonintervjuer bland 500 Linköpingsbor i åldrarna 15-75 år. Datainsamlingen skedde i november 2008. 

 


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes