2015-09-14 08:30Pressmeddelande

Global undersökning visar att världen är för sanktioner mot länder som bryter mot FN:s regler

Undersökningen från det globala undersökningsnätverket WIN, visar att om en global folkomröstning skulle genomföras skulle andelen som är för sanktioner vara 11 procent högre än andelen som är emot sanktioner. Bland de större nationerna är det Indiens befolkning som är mest positiv till sanktioner och Kinas som är mest negativ.

WINs undersökning visar alltså att världen stödjer att FN inför sanktioner. Studien, som presenteras för FN:s generalsekreterare den 15 september, visar vidare att av de 61 länder som ingick i studien är 49 för sanktioner, 11 är mot medan ett land inte tar ställning.

Vid en global folkomröstning med de 7 miljarder människor i världen som motsvarar målgruppen i denna undersökning (och med hänsyn till ländernas population) kan vi prediktera att 50 % skulle vara för sanktioner och 39 % mot. För Sverige är motsvarande siffror 73 % för sanktioner och 26 % emot. Sverige befinner sig därmed i toppskiktet bland mindre och medelstora nationer i gruppen för sanktioner tillsammans med Finland, Österrike, Portugal, Tyskland, Nederländerna och Irland.

Rapporten är framtagen av det globala nätverket inom opinionsundersökning, WIN, i samarbete med det Genevebaserade Global Governance Unit. Svensk samarbetspartner är CMA Research. Rapporten presenteras som ett policydokument till FN:s generalsekreterare vid öppningen av årets generalförsamling i New York. Undersökningen omfattar totalt mer än 60 000 män och kvinnor runt om i världen.

Undersökningen fokuserar på sex områden som kan utlösa sanktioner:

1. Oprovocerad militär aggression mot ett annat land

2. Inrikes folkmord mot folkgrupper i ett land

3. Brott mot de globala kärnvapenlagarna

4. Stöd till terrorister

5. Avsättning av demokratiskt valda officiella tjänstemän

6. Brott mot de globala miljölagarna

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes