2013-09-09 09:40Pressmeddelande

Förtroendet för Barack Obama högt bland svenskar

I en nyligen genomförd enkätundersökning av CMA Research bland svenskar, svarade 73 procent att de litar på att Barack Obama ska bidra till fred i världen. Han är därmed den politiske ledare i världen som svenskarna har mest förtroende för. Angela Merkel kommer på andra plats, 66 procent i undersökningen säger att de litar på henne.

Lägst förtroende får Vladimir Putin. 81 procent säger att de inte litar på honom när det gäller att bidra till fred i världen. Andra ledare med svagt förtroende bland svenskar är Recep Tayyip Erdogan (Turkiet) och Xi Jinping (Kina), 44 respektive 41 procent av svenskarna litar inte på dessa herrar.

Undersökningen genomfördes i början av augusti, det vill säga innan Barack Obamas Sverigebesök blev aktuellt. Undersökningen genomfördes i ett stort antal länder på uppdrag av ESOMAR. I den svenska delen av studien genomfördes 400 intervjuer i CMA:s telefonrekryterade webbpanel. 


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes