2011-09-14 15:20Pressmeddelande

Företagsklimatet i Sveriges kommuner kartlagt

När Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Region och Business Region Göteborg och för första gången presenterar Öppna jämförelser för kommunernas företagsklimat kommer Salem i topp följt av Surahammar och Trosa. CMA Research har ansvarat för statistisk analys och rapportframställning.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 innebär nästa steg i ett omfattande arbete att förbättra företagsklimatet runt om i landet.

– Kommunerna har länge efterfrågat en undersökning av kommunernas arbete med näringslivsfrågor och de lokala företagen. Kommunerna vill veta vad de kan förbättra i sin service till företagen. Därför behövs en undersökning som fokuserar på sådant som kommunerna direkt kan åtgärda, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. 

I undersökningen rankas kommunerna utifrån fem områden och resultaten baseras på enkätsvar från företagare som faktiskt varit i kontakt med kommunerna.

– Resultaten skiljer sig från övriga undersökningar och vi vill att de kommunerna som får bäst betyg ska fungera som goda förebilder för andra kommuner. Resultaten visar tydligt att det inte är strukturella förutsättningar som geografiskt läge, politisk majoritet eller kommuntyp som avgör om en kommun hamnar i topp. Hur företagsservicen fungerar beror istället på den enskilda kommunens arbete, säger Håkan Sörman.

Det är många små kommuner i toppen, men av de 35 bästa finns även större kommuner som bland andra Nacka, Upplands Väsby och Piteå. 

– När det kommer till service gentemot företagarna har alla kommuner samma förutsättningar och samma möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Med vår mätning får kommunerna ett verktyg i det arbetet, säger Håkan Sörman. 

Topp tio i landet 

1. Salem (81) 
2. Surahammar (80) 
3. Trosa (76) 
4. Kil (75) 
5. Askersund (74) 
6. Sunne (74)
7. Köping (74)
8. Ludvika (74)
9. Finspång (74)
10. Mönsterås (74)

Nationellt medelvärde: 66 av 100
Siffran anger NKI resultat. NKI = Nöjd kund index

Fakta:
Undersökningen bygger på en enkät med nästan 30 000 företagare som haft kontakt med sin kommun under det senaste året inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Totalt deltar 166 kommuner i undersökningen. Samtidigt har över 2000 kommunala tjänstemän och politiker utbildats av SKL och Tillväxtverket för att utveckla företagsklimatet i kommunerna.

Läs mer om undersökningen på: http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/foretagsklimatet-undersoks-i-grunden


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes