2018-05-16 14:10Pressmeddelande

Företagare nöjda med kommunernas service

Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde är 71 av maximala 100. Det är en ökning med en enhet jämfört med resultatet för 2016. Sedan startåret 2010 har NKI-resultatet ökat från 66 till 71. Den kommun som förbättrat sitt resultat mest sedan år 2016 är Solna, som ökat med nio enheter till NKI 75. Solna följs tätt av Hallstahammar, Kävlinge och Klippan som alla ökade sina resultat med åtta enheter. De högsta NKI-resultaten får Haparanda och Laxå med NKI på 92 respektive 85. Förra årets vinnare, Sunne, hamnar i år på femte plats. 

De serviceområden som företagarna anser vara viktigast är för helhetsbedömningen är effektivitet, bemötande och kompetens. Sju kommuner får ett underkänt resultat där NKI ligger på 61 eller lägre – Tranemo, Kiruna, Knivsta, Ulricehamn, Enköping, Ekerö och Tyresö. Det lägsta resultatet får Tranemo med NKI på 56.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg (BRG). Undersökningen har genomförts under 2017 av Origo Group.  Läs mer på www.origogroup.com.

Kontaktperson: Peter Annerbäck, peter.annerback@origogroup.com

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes