2012-11-28 09:08Pressmeddelande

För andra månaden i rad pekar alla konfidensindikatorer nedåt

Barometerindikatorn föll närmare sju enheter i november, från 92,7 till 86,0, och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi just nu är betydligt svagare än normalt. Liksom förra månaden bidrog alla sektorer i näringslivet negativt i november. Även konfidensindikatorn för hushållen minskade betydligt i november, indikatorn bygger på 1 500 telefonintervjuer som CMA Research genomför varje månad.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade två enheter i november jämfört med månaden innan och indikatorn ligger nu 14 enheter under det historiska genomsnittet. Orderingången från såväl hemma- som exportmarknaden minskade och missnöjet med orderläget är betydligt större än normalt. Såväl produktion som sysselsättning har minskat under perioden. Industrin räknar med ytterligare personalnedskärningar och oförändrad produktionsvolym de närmast kommande månaderna.

Byggkonjunkturen har försämrats betydligt de senaste månaderna. I november sjönk konfidensindikatorn ytterligare ett par enheter och såväl orderingång som byggproduktion och sysselsättning har minskat. Byggföretagen är pessimistiska inför de närmast kommande månaderna och räknar med att såväl orderingång som byggande och sysselsättning fortsätter att minska. Dessutom aviseras ytterligare prissänkningar.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln minskade två enheter i november och den ligger nu nio enheter under det historiska genomsnittet. Liksom tidigare är det stora skillnader mellan de olika branscherna. Utvecklingen har varit starkast för livsmedelshandel, medan handel med motorfordon utvecklats svagast. Inför de närmast kommande månaderna är optimismen störst inom livsmedelshandel och specialiserad butikshandel. Handel med motorfordon räknar med i stort sett oförändrade volymer.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll hela 13 enheter i november och ligger därmed närmare 30 enheter under det historiska genomsnittet. Såväl efterfrågan som sysselsättning har minskat och framför allt för efterfrågan var utfallet betydligt svagare än vad tjänsteföretagen hade räknat med. Tjänsteföretagen räknar med att såväl efterfrågan som sysselsättning blir i stort sett oförändrade de närmast kommande månaderna.

Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk 4,4 enheter i november, från -2,9 till -7,3. Indikatorn ligger därmed 12,3 enheter under det historiska genomsnittet, vilket indikerar att hushållens syn på ekonomin är mer negativ än normalt. Framför allt är hushållens syn på svensk ekonomi och utvecklingen på arbetsmarknaden betydligt mer negativ än normalt.

 Läs mer på www.konj.se

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes