2018-03-08 15:24Pressmeddelande

​Fler vill resa med kollektivtrafiken

Allt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som CMA Research/Origo Group har genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

- Vi har intervjuat 67 500 personer under hela 2017 kring resvanor, kvalitet och service, säger Mattias Andersson, projektledare på branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Nästan hälften av allmänheten reser minst en gång i månaden och 76 procent av dessa är som helhet nöjda med senaste resan. Mest nöjda är personer i de äldre åldersgrupperna, framför allt 65–85 år där 88 procent är nöjda med sin senaste resa.

Några nyckelresultat från kunderna:

 • 79 procent tycker att förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande
 • 72 procent upplever att det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken
 • 42 procent tycker att informationen vid förseningar och stopp är bra
 • 32 procent tycker att deras möjligheter att resa kollektivt har ökat

 • - Men även om kunderna överlag är nöjda visar undersökningen att vi måste fortsätta med att utveckla kollektivtrafiken så att det blir enklare att resa, säger Mattias Andersson. Resenärerna ska också kunna lita på att komma fram i tid och tidtabellen behöver passa resenärens behov.

  Kollektivtrafiken berör många, 80 procent av Sveriges befolkning reser med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken någon gång per år. Den genomsnittliga marknadsandelen är 27 procent av det motoriserade resandet.

  För mer information:

  Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, 076-526 90 75

  Bilaga: Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2017

  Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året av CMA Research, en del av Origo Group. Ett slumpmässigt urval av svenska folket mellan 15–85 år intervjuas per telefon och digitalt, både de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten. Totalt samlades 67 437 enkätsvar in under 2017. Av dessa är 28 308 svar från personer som reser med kollektivtrafiken minst en gång i månaden.

  Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation och Scandinfo Marketing Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


  Om Origo Group

  Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


  Kontaktpersoner

  Annika Persson Kvarnbergs
  Kommunikation
  Annika Persson Kvarnbergs
  Helen Borgardt
  Bank & Försäkring
  Helen Borgardt
  Lena Lovén
  Affärsutvecklare
  Lena Lovén
  Denis Zgela
  Prejektledare
  Denis Zgela
  Roger Söderkvist
  Säljchef
  Roger Söderkvist
  Peter Annerbäck
  Kommunikation
  Peter Annerbäck
  Johanna Svanberg
  Projektledare
  Johanna Svanberg
  Lisa Hägg
  Fältchef
  Lisa Hägg
  Per Rylander
  Projektledare
  Per Rylander
  Maria Lindmark
  Projektledare
  Maria Lindmark
  Anna Bergman
  Kommunikation
  Anna Bergman
  Alf Lindqvist
  Projektledare
  Alf Lindqvist
  Fredrik Knutsson
  Projektledare
  Fredrik Knutsson
  Anders Johansson
  Ansvarig trafik
  Anders Johansson
  Barbro Eriksson
  Kommunikation
  Barbro Eriksson
  Henrik Brandes
  Projektledare
  Henrik Brandes