2011-10-26 13:01Pressmeddelande

Fler kommuner ökar sitt stöd till idrotten

null

Nästan var fjärde kommun ökade sitt stöd till idrotten 2011 samtidigt som bara drygt var tjugonde kommun sänkte stödet. Det är en stor förändring jämfört med 2010 då siffrorna var nästan de omvända. Men Riksidrottsförbundets årliga undersökning av kommunernas stöd till idrotten, som genomförts av CMA Research, visar också stora skillnader mellan kommunerna.

67 kommuner, eller 24 procent av de 278 som svarade på Riksidrottsförbundets enkät, uppger att de ökade sitt stöd till idrottsföreningarna under 2011. Förra året var motsvarande siffra 6 procent. Omvänt var det i år bara sex procent som sänkte stödet jämfört med 22 procent 2010.

Fortfarande är skillnaderna stora mellan olika kommuner. Mer än 500 kronor skiljer den kommun som ger mest och den som ger minst i kontant stöd per invånare. Skillnaderna är också stora på länsnivå där kommunerna i Örebro län i genomsnitt ger 87 kronor per invånare i kontantstöd (föreningsbidrag), jämfört med 184 kronor i Jämtlands län.

- Vi är naturligtvis glada att kommunerna ökar sitt stöd till idrottsföreningarna igen, efter förra årets nergång. Samtidigt är det oroväckande att svängningarna är så stora. Med tanke på dagens allmänna ekonomiska osäkerhet finns en stor risk att pendeln kommer att svänga tillbaka nästa år igen, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Det kommunala stödet består inte bara av kontanta bidrag. I de flesta kommuner är stödet i form av idrottsanläggningar ännu viktigare. Även här har det skett en positiv förändring. 37 procent av kommunerna ökade sin driftsbudget för kommunala idrottsanläggningar och 20 procent höjde bidragen till föreningsägda anläggningar. Motsvarande siffror 2010 var 23 respektive 10 procent. Antalet kommuner som subventionerar föreningarnas lokalhyror har också ökat från 215 till 225.

- Stödet från kommunerna, inte minst i form av tillgång till idrottsanläggningar, är ofta helt avgörande för de lokala idrottsföreningarna. Därför är det viktigt att kommunerna tänker långsiktigt i sin idrottspolitik. Idrottsstödet måste ses som en investering för framtiden, inte en kostnad. Att bara 47 kommuner har antagit någon form av idrottspolicy är ett tecken på att alldeles för få har tänkt igenom vad de vill med sitt idrottsstöd. Och då blir stödet lätt konjunkturberoende och kortsiktigt, säger Karin Mattsson Weijber.


Fakta om kommunundersökningen 2011
Riksidrottsförbundet har under flera år regelbundet låtit CMA Research kartlägga kommunernas idrottsstöd. Svarsfrekvensen är hög, i år svarade 278 av landets 290 kommuner på enkäten. Kartläggningen gjordes i början av året, då 2011 års budget var fastlagd.


Sammanställning av kommunundersökningen (pdf)

Här ladda nu hem resultaten kommun för kommun


För kommentarer kontakta

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

För information om undersökningen kontakta

Barbro Eriksson
CMA Research
0708-23 67 45


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes