2020-10-05 09:00Pressmeddelande

​Euro Accident och If vinnare i förmedlarnas val 2020

null

Årets vinnare i förmedlarnas val 2020 är nu utsedda - och precis som förra året är det Euro Accident och If som tar hem segern i kategori Liv- och Sakförsäkring.

Sedan 2007 gör Origo Group årligen en omfattande branschmätning bland försäkringsförmedlare i Sverige. Syftet är att kartlägga försäkringsförmedlarnas syn på bolag inom liv- och sakförsäkring.

Undersökningen är relativ vilket innebär att alla försäkringsbolagen ställs mot varandra i varje enskild fråga eller påstående och frågorna handlar bland annat om produkter, service, relationer, samarbetsförmåga och uppföljning. Totalt genomfördes drygt 200 kvalitativa telefonintervjuer bland förmedlare som erbjuder Liv-produkter och 150 inom sakförsäkring.

Covid-19 har påverkat resultaten på flera sätt, bland annat har färre fysiska möten skett vilket gjort att försäkringsförmedlarna upplever att de kommit längre från bolagen.

Förmedlarnas val inom Liv (baserat på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100)

Årets vinnare ”Förmedlarnas Val” inom Liv tas hem av Euro Accident för bästa helhet, och högt ambassadörskap samt starka produkter.

Euro Accident 82
Skandia 78
SPP 74
Länsförsäkringar 71
Movestic 65
Folksam 64
SEB Pension & Försäkring 62

Övriga vinnare och kategorier inom Liv

Enkelt samarbete: Skandia
Produktutbud: Skandia
Servicekvalitet: Skandia
Innovation: SPP
Proaktivitet: Skandia
Miljöengagemang och CSR: SPP

Förmedlarnas val inom Sak (baserat på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100)

Årets vinnare ”Förmedlarnas Val” inom Sak tas hem av If som är en enkel samarbetspartner med stark serviceanda.

If 77
Dina försäkringar 75
Moderna försäkringar 72
Gjensidige 68
Länsförsäkringar 68
Protector 58
Trygg Hansa 56

Övriga vinnare och kategorier inom Sak

Enkelt samarbete: If
Produktutbud: If
Servicekvalitet: If
Innovation: If
Skadereglering: If
Miljöengagemang och CSR: Länsförsäkringar

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 80 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes