2019-10-07 10:13Pressmeddelande

Euro Accident och If är förmedlarnas val 2019

null

Origo Group genomför varje år en branschmätning bland försäkringsförmedlare. Det som är unikt med en relativ undersökning är att alla försäkringsbolagen ställs mot varandra för varje enskild fråga eller påstående. Resultatet visar vilka försäkringsbolag som kommer upp Top-of-Mind, dvs som utmärker sig jämfört med övriga aktörer inom en viss kategori. Totalt genomförs drygt 200 kvalitativa telefonintervjuer bland förmedlare som erbjuder Liv-produkter och 150 inom Sakförsäkring.

Varje år utser Origo Group Förmedlarnas Val, dvs den aktör som får högst betyg gällande helhet, förväntansbild och rekommendation. Nytt för i år är att vi förutom helhetsomdöme även utser vinnare för bästa prestation i olika kategorier.

Förmedlarnas Val - Liv
Förmedlarnas Val baseras på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100. Frågorna är helhetsomdöme, förväntansbild och rekommendationsvilja. Euro Accident är det försäkringsbolag som fått högst index på 83, som klassificeras som ett utmärkt resultat. Förmedlarna är mycket nöjda med Euro Accident, de lever upp till förväntningarna och man rekommenderar gärna bolaget.

Euro Accident 83

Skandia 79

SPP 72

Movestic 70

Länsförsäkringar 66

Folksam 64

SEB Pension & Försäkring 61

Vinnare helhet inom Liv:

Förmedlarnas Val – Euro Accident

Vinnare i olika kategorier:

 • Enkelt samarbete - Movestic
 • Produktutbud – Skandia
 • Servicekvalitet - Skandia
 • Innovation - Movestic
 • Proaktivitet – Skandia
 • Tar ett samhällsansvar - SPP


Enkelt samarbete

Det är enklast och smidigast att samarbeta med Movestic och man är också duktig på att anpassa stödet efter förmedlarnas affär.

Produktutbud

Skandia upplevs ha det bästa produktutbudet som möter förmedlarnas kunders behov. Hela 85 % av förmedlarna tycker att Skandia har ett bra produktutbud och det är betydligt mycket bättre resultat jämfört med övriga aktörer. Ett styrkebesked från Skandia som stärker sina resultat jämfört med förra året.

Servicekvalitet

Skandia har bäst förmåga att kunna erbjuda professionell hjälp med kundärenden. Skandia utmärker sig genom sina höga resultat jämfört med övriga bolag.

Innovation

Mest innovativ upplevs Movestic vara, med kraftigt stärkta resultat jämfört med förra året. Movestic rycker ifrån övriga bolag som ligger på betydligt lägre nivåer.

Proaktivitet
Att ligga steget före och komma med förslag och lösningar uppskattas av förmedlarna. Den mest proaktiva aktören upplevs Skandia vara.

Tar ett samhällsansvar

Bäst på miljö- och samhällsansvar upplevs SPP vara. Hela 80 % av förmedlarna håller med om att SPP har ett attraktivt erbjudande inom hållbara/ansvarsfulla investeringar. SPP ligger långt före alla andra bolag och dessutom har man kraftigt stärkt sina resultat jämfört med övriga aktörer.

Produktutbudet är i fokus
Vi ställde också en fråga om vad försäkringsbolagen bör fokusera på framöver för att få maximal effekt på marknaden? Viktigast inom Liv är ett vassare produktutbud, därefter att öka servicegraden samt kunna erbjuda konkurrenskraftiga avgifter.


Förmedlarnas Val - Sak
Förmedlarnas Val baseras på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100. Frågorna är helhetsomdöme, förväntansbild och rekommendationsvilja. If är det försäkringsbolag som fått högst index på 75, som klassificeras som ett mycket bra resultat. Förmedlarna är mycket nöjda med If, de lever upp till förväntningarna och man rekommenderar gärna bolaget.

If 75

Moderna Försäkringar 73

Dina Försäkringar 70

Länsförsäkringar 67

Protector 66

Gjensidige 64

Trygg Hansa 57

Vinnare helhet inom Sak:

Förmedlarnas Val – If

Vinnare i olika kategorier:

 • Enkelt samarbete - Moderna Försäkringar
 • Produktutbud – If
 • Servicekvalitet - If
 • Innovation - Moderna Försäkringar
 • Skadereglering - Dina Försäkringar
 • Tar ett samhällsansvar – Länsförsäkringar

Enkelt samarbete
Moderna Försäkringar uppfattas enklast och smidigast att samarbeta med. Dock bör tilläggas att samtliga bolag får sämre resultat i år jämfört med förra året.

Produktutbud

If har det bästa produktutbudet som möter förmedlarnas kunders behov. Hela 86% nämner If, vilket är betydligt starkare resultat jämfört med övriga aktörer.

Servicekvalitet

Den mest professionella hjälpen med kundärenden får förmedlarna av If. Resultaten för service har sjunkit för samtliga aktörer jämfört med förra året.

Innovation

Det mest innovativa bolaget inom Sak är Moderna Försäkringar.

Skadereglering
Överlag svagare resultat jämfört med förra året gällande information om hur skaderegleringen fungerar.

Dina Försäkringar uppfattas ha bäst skadereglering.

Tar ett samhällsansvar
De flesta försäkringsbolag tappar gällande miljö- och samhällsansvar. Länsförsäkringar vinner kategorin och är det enda bolag som stärker sina resultat jämfört med förra året.

Frågor om undersökningen besvaras av Helen Borgardt, ansvarig projektledare, helen.borgardt@origogroup.com

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med kontor i Göteborg, Linköping och Stockholm.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes